نماز

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 11:10 بازدید: 55 نویسنده: فیاض آقایی
دلت را با خداوند آشنا كن

زعمق جان خدايت را صدا كن


دلت غفلت زده مانند سنگ است

مس دل را ز ياد او طلا كن


موضوعات:اشعار نماز ,
نشان-حق-شناسي نشان-حق-شناسي نشان-حق-شناسي نشان-حق-شناسي نشان-حق-شناسي امتیاز : 128 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 11:02 بازدید: 48 نویسنده: فیاض آقایی

افزون بر آن شكر خداوند نيز وقتى عملى خواهد شد كه آنچه او خواسته است ما انجام دهيم؛ نه آنچه كه دلمان می ‏خواهد. چه اين كه روح عبادت، همانا عبوديت و بندگى است يعنى تسليم فرمان بودن كه طبيعتاً بايد انضباط و مقرراتى باشد تا بنده را به آن امتحان نموده، روح بندگى را در او پرورش دهند. موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,
فلسفه-نماز-فقط-شكرگذارى-نيست-و-آثار-مهم-ديگرى-نيز-دارد.- فلسفه-نماز-فقط-شكرگذارى-نيست-و-آثار-مهم-ديگرى-نيز-دارد.- فلسفه-نماز-فقط-شكرگذارى-نيست-و-آثار-مهم-ديگرى-نيز-دارد.- فلسفه-نماز-فقط-شكرگذارى-نيست-و-آثار-مهم-ديگرى-نيز-دارد.- فلسفه-نماز-فقط-شكرگذارى-نيست-و-آثار-مهم-ديگرى-نيز-دارد.- امتیاز : 105 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 10:21 بازدید: 69 نویسنده: فیاض آقایی

فلسفه نمازهاي پنج گانه چيست ؟
پاسخ :دستورات پيامبر را در ما تقويت و استوار مى‏كند.
در متون دينى (يعنى قرآن كريم و روايات معصومين(ع) در مواردى كه لازم و ضرورى بوده، بعضى از اسرار و فلسفه احكام مستقيما مورد اشاره قرار گرفته است؛ مثل: فلسفه نماز، روزه، حج، جهاد و ... لكن در مورد جزئيات احكام اولاً نياز و ضرورتى براى بيان اسرار و فلسفه آنها وجود نداشت و ثانيا همه مردم قدرت هضم بسيارى از اسرار را نداشتند و ائمه(ع) تنها در جواب افرادى كه چيزى در اين زمينه می ‏پرسيدند، مطالبى را كه مطابق با فكر و درك آنها بود، بيان می ‏كردند. موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,
فلسفه-نمازهاي-پنج-گانه-چيست-؟ فلسفه-نمازهاي-پنج-گانه-چيست-؟ فلسفه-نمازهاي-پنج-گانه-چيست-؟ فلسفه-نمازهاي-پنج-گانه-چيست-؟ فلسفه-نمازهاي-پنج-گانه-چيست-؟ امتیاز : 93 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب