نماز

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 20:56 بازدید: 60 نویسنده: فیاض آقایی

اگر در حركات و سكنات خود همواره از ياد پروردگارت غافل باشى و دائما خود را غرق در فكر دنيا و هواى نفس خويش نمايى، ناگزير هنگام حضور در نماز، نيازمند آن هستى كه با رنج و تعب، با رشته عقل خويش، دل از خدا گريخته‏ات را حاضر ساخته و به ‏ايستادن در پيشگاه مولايت وادار نمايى، و به يادش آورى كه خداتو را دعوت به ملاقات نموده و همواره در محضر او هستى و تو رامی ‏بيند؛ و نيز با عقل و قلب خود قصد كنى كه می ‏خواهى خداوند را از آن جهت كه شايسته عبادت است، پرستش كنى و مانند عابدان حقيقى، در محضر مناجات با او حاضر شوى و عبادت خداوند جل جلاله را به جا آورى. موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
حضور-قلب-در-بيان-سيدبن-طاووس حضور-قلب-در-بيان-سيدبن-طاووس حضور-قلب-در-بيان-سيدبن-طاووس حضور-قلب-در-بيان-سيدبن-طاووس حضور-قلب-در-بيان-سيدبن-طاووس امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 20:45 بازدید: 62 نویسنده: فیاض آقایی

بندگى و عبادت مانند كالبد و تنى است كه جان و روان آن، همان توجه قلبى به پيشگاه حضرت پروردگار است. اين توجه و اقبال، ميزان قبولى اعمال و معيار فزونى پاداش‏ها در دارالجنان است. ودر پرتو همين توجه و روى كرد، انسان می ‏تواند خود را شايسته بهشت ‏برين و نعمت‏هاى جاويد آن سازد. نعمت‏هايى كه هرگز ديده‏اى نظير آن را نديده و گوشى شبيه آن را نشنيده و به قلب انسانى خطور ننموده است. به وسيله همين اقبال و توجه باطنى است كه‏انسان خاكى می ‏تواند به جهان پاك ملكوت راه بيابد و در افق پهناور فرشتگان بال بگشايد و از جهان غيب و شهود كسب فيض كند. 
 موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
ديدگاه-شهيد-ثانى-در-باره-حضور-قلب ديدگاه-شهيد-ثانى-در-باره-حضور-قلب ديدگاه-شهيد-ثانى-در-باره-حضور-قلب ديدگاه-شهيد-ثانى-در-باره-حضور-قلب ديدگاه-شهيد-ثانى-در-باره-حضور-قلب امتیاز : 87 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 20:18 بازدید: 56 نویسنده: فیاض آقایی


نماز را نبايد در حال مستي و کسالت خواند، بلکه ابتدا بايد خستگي و خواب آلودگي را برطرف کنيم و آنگاه به نماز بايستيم .و هميشه قبل از نماز کسالت را از خود دور کنيم و خستگي را بهانه اي براي دير خواندن نماز قرار ندهيم. موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
کسالت-,-خستگي-و-حضور-قلب-در-نماز کسالت-,-خستگي-و-حضور-قلب-در-نماز کسالت-,-خستگي-و-حضور-قلب-در-نماز کسالت-,-خستگي-و-حضور-قلب-در-نماز کسالت-,-خستگي-و-حضور-قلب-در-نماز امتیاز : 92 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب