نماز

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 18:43 بازدید: 76 نویسنده: فیاض آقایی

اينگونه وسواس موجب مي شود نمازگزار از باطن و حقيقت نماز به ظاهر توجه کند و به جاي توجه کردن به معناي نماز و کسب حضور قلب، به الفاظ و چگونگي تلفظ آن مشغول گردد، اگرچه رعايت قرائت، از شرايط صحت نماز است، وليکن شرط صوري است و بايد در حد تکليف آن را انجام داد و نيز از توجه زياد به ظاهر، بايد پرهيز کرد. 
.......................موضوعات:ـ آسیب شناسی وضعیت نماز در جامعه ,
وسواس-در-قرائت وسواس-در-قرائت وسواس-در-قرائت وسواس-در-قرائت وسواس-در-قرائت امتیاز : 65 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 18:38 بازدید: 50 نویسنده: فیاض آقایی

بیرون از نماز : 

باید در بیرون نماز، تمرین و ممارست در حفظ قوه خیال و متمرکز کردن آن صورت گیرد، به این صورت که در ابتدا تمرین کنیم که فکر و خیال خود را به امور خاصّی تمرکز بدهیم و دایماً مواظب باشیم که خیال به جایی دیگر نرود که اگر این تمرکز ادامه پیدا کند، آرام آرام می توانیم فکر و خیال خود را ضبط و نگهداری کنیم که هر کجا اراده کردیم حرکت کند. موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
-قوّه-خیال -قوّه-خیال -قوّه-خیال -قوّه-خیال -قوّه-خیال امتیاز : 79 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 18:05 بازدید: 81 نویسنده: فیاض آقایی

از دلایل مهم و اصلی حواسپرتی در نماز ، فرّار بودن، و هرزگی قوه خیال است. 

آدمی دارای نیرویی است که دایماً ذهن و خیالش را به کار می گیرد. اگر ذهن انسان در مورد موضوعات کلی، به صورت منظّم و مرتّب فعالیت کند و از یک مقدمه، نتیجه ای بگیرد، در این صورت تفکر و تعقّل حاصل شده است، ولی اگر ذهن انسان بدون هیچ مقدمه و نظمی در موضوعات جزئی، از چیزی به چیزی و از جایی به جایی پرواز کند و هیچ رابطه منطقی بین موضوعاتی که در ذهن آمده ایجاد نکند، تخیّل صورت گرفته است. موضوعات:ـ آسیب شناسی وضعیت نماز در جامعه ,
حواسپرتی-در-نماز حواسپرتی-در-نماز حواسپرتی-در-نماز حواسپرتی-در-نماز حواسپرتی-در-نماز امتیاز : 60 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب