نماز

تاریخ: 25/12/1392 ساعت: 21:05 بازدید: 44 نویسنده: فیاض آقایی

گاهي پدر و مادرها مي‌گويند: آقا من به او گفتم گوش نداد. ديگر حوصله‌ام نمي‌رسد. خدا گفته: به بچه‌ات كه سفارش نماز مي‌كني بايد حوصله كني. «وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها» (طه/132)، «وَ أْمُرْ» امر كن، «أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ» يعني بچه‌ات را وادار كن نماز بخواند، بعد مي‌گويد: «وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها» آيه‌ي قرآن است كه خواندم. يعني مقاومت كن. نگو: ده بار گفتم گوش نداد. گور پدرش مي‌خواهد بخواند، مي‌خواهد نخواند.
 موضوعات:ـ آسیب شناسی وضعیت نماز در جامعه ,
حساسيّت-و-جديّت-لازم-در-امور-ديني حساسيّت-و-جديّت-لازم-در-امور-ديني حساسيّت-و-جديّت-لازم-در-امور-ديني حساسيّت-و-جديّت-لازم-در-امور-ديني حساسيّت-و-جديّت-لازم-در-امور-ديني امتیاز : 107 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 25/12/1392 ساعت: 20:59 بازدید: 57 نویسنده: فیاض آقایی

مسأله‌ي ديگر توجه پدر و مادرها است. قرآن يك آيه دارد مي‌گويد: «رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ» (نور/37) مرداني هستند كه تجارت را و داد و ستد اينها را از نماز سرگرم نمي‌كند. 
يعني اگر وسط تجارت هم هست، صداي «قد قامت الصلاة» را شنيد، مغازه را مي‌بندد و مسجد مي‌رود. اين رجال كجا هستند؟ قبل از اين «رِجالٌ»مي‌گويد: «فىِ بُيُوت‏» (نور/36) آنها در خانه‌هايي هستند كه «أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَع‏» (نور/36) چون اگر خانواده، خانواده‌ي خوبي باشد، بچه هم... ببين بچه ماهي چون در دريا هست، شنا ياد مي‌گيرد. غذاي مذهبي، اين پدر و مادرهايي كه انواع وسايل غفلت را در خانه‌ها مي‌آورند.موضوعات:شیوه های رونق دادن بيشتر به نمازهای جمعه و جماعت ,
نقش-خانواده-در-تربيت-ديني-فرزندان نقش-خانواده-در-تربيت-ديني-فرزندان نقش-خانواده-در-تربيت-ديني-فرزندان نقش-خانواده-در-تربيت-ديني-فرزندان نقش-خانواده-در-تربيت-ديني-فرزندان امتیاز : 98 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 25/12/1392 ساعت: 20:50 بازدید: 47 نویسنده: فیاض آقایی


يكي از چيزهايي كه اثر دارد اين است كه افراد سرشناس به مسجد بروند. من يكي از مسؤولين مملكتي را ديدم كه يك پالتوي سياه پوشيده خادم افتخاري امام رضا(ع) است در مشهد. به او گفتم: اينجا امام رضا نياز به شما ندارد اما اگر شما همين پالتو را بپوشي و بروي خادم مسجد محله‌ي خودتان بشوي وقتي بفهمند يك شخصيت مشهور مملكتي خادم مسجد شده، اين مسجد رونق پيدا مي‌كند. خيلي مهم است.موضوعات:شیوه های رونق دادن بيشتر به نمازهای جمعه و جماعت ,
حضور-افراد-فرهيخته-و-سرشناس-در-مساجد حضور-افراد-فرهيخته-و-سرشناس-در-مساجد حضور-افراد-فرهيخته-و-سرشناس-در-مساجد حضور-افراد-فرهيخته-و-سرشناس-در-مساجد حضور-افراد-فرهيخته-و-سرشناس-در-مساجد امتیاز : 104 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب