نماز

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 17:55 بازدید: 59 نویسنده: فیاض آقایی
آیه 101 سوره نساء دلالت دارد بر اینکه مسافر باید نمازش را قصر (شکسته) بخواند. آنجا که می فرماید:

و اذا ضربتم فی الاْرض فلیس علیکم جناحٌ اَنْ تقصُرُوا من الصلوة ...

هنگامی که سفر می کنید، گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید ... .

...............موضوعات:احكام نماز ,
نماز-مسافر نماز-مسافر نماز-مسافر نماز-مسافر نماز-مسافر امتیاز : 134 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 17:52 بازدید: 71 نویسنده: فیاض آقایی

در قرآن به زمان نماز و احکام مربوطه در آیات زیر اشاره شده است .

و در دو طرف روز [=اول و آخر آن] و نخستین ساعات شب نماز را برپا دار زیرا خوبیها بدیها را از میان مى‏برد این براى پندگیرندگان پندى است. ( 1)

اى کسانى که ایمان آورده‏اید قطعا باید غلام و کنیزهاى شما و کسانى از شما که به [سن] بلوغ نرسیده‏اند سه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنند پیش از نماز بامداد و نیمروز که جامه‏هاى خود را بیرون مى‏آورید و پس از نماز شامگاهان [این] سه هنگام برهنگى شماست نه بر شما و نه بر آنان گناهى نیست که غیر از این [سه هنگام] گرد یکدیگر بچرخید [و با هم معاشرت نمایید] خداوند آیات [خود] را این گونه براى شما بیان مى‏کند و خدا داناى سنجیده‏کار است. (2)


موضوعات:احكام نماز ,
نماز-و-احکام-مربوطه-در-قرآن نماز-و-احکام-مربوطه-در-قرآن نماز-و-احکام-مربوطه-در-قرآن نماز-و-احکام-مربوطه-در-قرآن نماز-و-احکام-مربوطه-در-قرآن امتیاز : 127 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 17:33 بازدید: 51 نویسنده: فیاض آقایی

وصف حضور قلب اولیای خدا را در نماز بسیار شنیده‌ایم؛ مثل ماجرای کشیدن تیر از پای مبارک امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) در نماز با اینکه می‌گویند: فرزند امام سجاد(علیه‌السلام) از پشت بام افتاد، اما ایشان با وجود شیون و زاری‌ها، تا وقتی نمازشان تمام نشد متوجه موضوع نشدند.

 موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
توجه-به-نمازهای-الگو توجه-به-نمازهای-الگو توجه-به-نمازهای-الگو توجه-به-نمازهای-الگو توجه-به-نمازهای-الگو امتیاز : 126 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب