نماز

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 11:24 بازدید: 78 نویسنده: فیاض آقایی

سحرگاهان بپاخیز و خوابیدن رها کن

به پیمانی که داری با خدایت اعتنا کن

 

نماز صبح خوان و نیایش کن بگو شکر

برای اهل، دین و دنیایت دعا کنموضوعات:اشعار نماز ,
نماز-بامدادان نماز-بامدادان نماز-بامدادان نماز-بامدادان نماز-بامدادان امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 11:21 بازدید: 82 نویسنده: فیاض آقایی

بـــر در میــکــده از روی نیـــاز آمــــده‌ام                  

پیش اصحاب طریقت به نماز آمده‌ام

از نهــــانخــــانه اســــرار نــــدارم خبــری

به در پیرمغـان صــاحب راز آمــده‌ام

از سـر کوی تو رانــدنــد مــرا بــا خــواری

با دلی سوخته از بــادیه بــاز آمــده‌ام

صوفی و خرقة خود، زاهد و سجاده خویش

من سوی دیر مغــان نغمه نواز آمده‌ام

بــا دلــی غمــزده از دیــر به مسجـد رفتــم

به امیدی هِله با سوز و گـداز آمـده‌ام

تــا کنــد پــرتــو رویـت بـه دو عـالم غوغا

بر هر ذره به صــد  راز و نیــاز آمده‌ام

 

   

 شاعر :                    امام خمینی(ره)

 موضوعات:اشعار نماز ,
نهانخانه-اسرار نهانخانه-اسرار نهانخانه-اسرار نهانخانه-اسرار نهانخانه-اسرار امتیاز : 75 دیدگاه(0)

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 11:18 بازدید: 57 نویسنده: فیاض آقایی

کلید راز بزرگى است هر کلام نماز

                                                                      چه با شکوه و عظیم است ازدحام نماز

        نسیم بارش نور است در کویر وجود

                                                                         سحر به مسجد آدین ها، سلام نماز

شاعر  : مردانىموضوعات:اشعار نماز ,
-----هر-کلام-نماز -----هر-کلام-نماز -----هر-کلام-نماز -----هر-کلام-نماز -----هر-کلام-نماز امتیاز : 75 دیدگاه(0)

صفحات مطالب