نماز

تاریخ: 19/12/1392 ساعت: 21:25 بازدید: 47 نویسنده: فیاض آقایی

ذکر برخاستن و راز آن

ذکر در حالت برخاستن از سجود در هر رکعت عبارت است از "بحول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد" به حرکت و توانایی خدای متعال بر می خیزیم و می نشینیم. خوب و بد وهر حرکت و توانی جز به دست خدا نیست (همه کارها را خدا انجام می دهد و انسان هیچ کاره است).موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,
:-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(11) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(11) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(11) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(11) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(11) امتیاز : 90 دیدگاه(0)

تاریخ: 19/12/1392 ساعت: 21:20 بازدید: 56 نویسنده: فیاض آقایی

راز سلام در نماز

اصل "سلام" در شب معراج تمثل یافت. تاویل سلام، همان مورد رحمت قرار گرفتن از ناحیه خداوند است. در علل الشرایع است که از امام صادق(ع) درباره علت وجوب سلام در نماز سوال شد. فرمود: سلام موجب رها کردن نماز است. 

........موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,
:-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(10) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(10) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(10) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(10) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(10) امتیاز : 94 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 19/12/1392 ساعت: 21:18 بازدید: 37 نویسنده: فیاض آقایی

راز تشهد

اصل تشهد در معراج به شکل کنونی درآمد، چون وقتی رسول خدا در نماز خواست به پا خیزد گفته شده ای محمد بنشین. پیامبر نشست، در این هنگام وحی آمد: ای محمد! چون نعمت خویش بر تو ارزانی داشتم نام مرا ببرد. تاویل تشهد بنا برآن چه در روایت جابربود عبارت است از تجدید ایمان، بازگشت به اسلام، و اقرار به برانگیخته شدن پس از مرگ و تاویل گفتن درودها، گرامیداشت خدای سبحان و بزرگداشت اوست از آنچه ستمگران گفته اند و الحاد پیشگان وصف کرده اند.

...........موضوعات:آثار و بركات نماز ,
:-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(9) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(9) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(9) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(9) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(9) امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب