نماز

تاریخ: 19/12/1392 ساعت: 21:14 بازدید: 68 نویسنده: فیاض آقایی

راز قنوت

از جمله اموال نمایان گر خضوع، قنوت است، زیرا قنوت عبارت است از لابه، مویه، یعنی ترک محبت دنیا و توجه و اخلاص در برابر پروردگار جلیل، و چون خدای سبحان جواد است آرزومندانش را ناامید و گدایان درگاه خویش را مایوس نمی کند.
امام صادق(ع) فرمود: هیچ بنده ای دست به جانب خدای عزیز و غالب بالا نمی برد جز این که خداوند حیا می کند آن دست را خالی و پوچ برگرداند،موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,
:-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(8) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(8) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(8) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(8) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(8) امتیاز : 75 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 19/12/1392 ساعت: 21:10 بازدید: 71 نویسنده: فیاض آقایی

در راز قیام رکوع، سجود، شهود و...

بر این پایه، ممکن است گفته شود راز و تاویل قیام عبارت است از اعلام آمادگی پیکار با دشمن با نیرویی که او را بترساند و ایستادگی در برابر هر بلای آشکار. زیرا نماز از چیزهایی است که می توان از آن در پدیده های سخت و ناراحتی های غمبار، کمک گرفت.......

......موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,
:-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(7) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(7) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(7) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(7) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(7) امتیاز : 75 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 19/12/1392 ساعت: 21:06 بازدید: 47 نویسنده: فیاض آقایی

راز و نهان تسبیحات اربعه

حدیثی در بیان راز چهار بخش بودن تسبیحات آمده و گفته شده که چهار بخش بودن واقعیتی خارجی است که عرش خداوند و آنچه پایین تر قرار دارد، همه بدان انتظام یافته اند، زیرا در سبب چهار گوشه بودن کعبه و بنای آن بر چهار دیوار آمده است که «بیت المعمور» در آسمان دارای چهار گوشه است،.....

....موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,
:-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(6) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(6) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(6) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(6) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(6) امتیاز : 60 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب