نماز

تاریخ: 19/12/1392 ساعت: 20:19 بازدید: 62 نویسنده: فیاض آقایی

ویژگی بسم الله و رازهای سوره حمد

بسم الله در آغاز هر سوره، معنای مخصوصی دارد که با محتوای آن سوره هماهنگ است، و چون سوره حمد عهده دار معارف فراوانی است «بسم الله» در آغاز آن حاوی همه آن معارف است.
«حمد» قطعا در برابر نعمت است و نظام امکانی از معقول گرفته تا محسوس و از غیب تا شهود، همه نعمتهایی است که خداوند باری تعالی فرموده است. پس او مستحق ستایش است و جز او کسی این......موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,
:-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(5) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(5) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(5) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(5) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(5) امتیاز : 75 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 19/12/1392 ساعت: 20:15 بازدید: 56 نویسنده: فیاض آقایی

راز قرائت

در نماز دو رکعتی، و نیز دو رکعت اول نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی قرائت فاتحه الکتاب واجب است. قرائت از راز و نهانی دارد به اعتبار این که آنچه خوانده می شود (قرآن) دارای رازی است، پس تا وقتی قاری راز خواه نباشد، به راز قرائت نمی رسد و نیز به نهان قرآن دست نمی یابد و همچنان قرائت وی ناقص می ماند.......

.......موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,
:-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(4) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(4) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(4) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(4) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(4) امتیاز : 75 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 19/12/1392 ساعت: 20:10 بازدید: 44 نویسنده: فیاض آقایی

راز نیت

مراد از نیت در باب عبادات نیست، مانند این که نیت می کند نمازظهر یا عصر بخواند و یا نیت در باب معاملات مراد نیست. بلکه مراد از نیت در این جا، تنها خصوص «قصد قربت» و نزدیکی به خدای سبحان است. .....

.....
 موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,
:-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(3) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(3) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(3) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(3) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(3) امتیاز : 78 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب