نماز

تاریخ: 19/12/1392 ساعت: 19:46 بازدید: 56 نویسنده: فیاض آقایی

براى بدست آوردن طاعت خدا در این ماه (ذی القعده) قبل از هر چیزى از تمام مسائلى که قبلا گرفتار آن بودى توبه کن ؛ توبه اى صادقانه.از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم روایت شده است که در روز یکشنبه ماه ذى القعده فرمود:مردم ! کدامیک از شما مى خواهید توبه کنید؟ راوى مى گوید: گفتیم : رسول خدا! همه ما مى خواهیم توبه کنیم . حضرت فرمودند: غسل کرده ، وضو گرفته و چهار رکعت نماز بجا آورید. در هر رکعت یک بارموضوعات:ـ تحقیق در مورد نمازهای مستحبی ,
نماز-مخصوص-روز-يکشنبه-در-ماه-ذي-القعدة نماز-مخصوص-روز-يکشنبه-در-ماه-ذي-القعدة نماز-مخصوص-روز-يکشنبه-در-ماه-ذي-القعدة نماز-مخصوص-روز-يکشنبه-در-ماه-ذي-القعدة نماز-مخصوص-روز-يکشنبه-در-ماه-ذي-القعدة امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 16/12/1392 ساعت: 20:10 بازدید: 96 نویسنده: فیاض آقایی

او از همان سنین كودكى به نماز اول وقت اهمیت مى داد و فضیلت نماز اول وقت را با هیچ چیز دیگر عوض نمى كرد. در دوران جوانى كه به ورزش ‍ كشتى مى رفت روزى براى انجام مسابقات به اتفاق هم به سالن رفتیم . مسابقات فینال بود، در میان جمعیت به تماشا نشسته بودم كه چند نفر از رقیبان با هم مبارزه كردند. نوبت به عباس رسیدموضوعات:نماز اوّل وقت ,
ستارگان-خاكى ستارگان-خاكى ستارگان-خاكى ستارگان-خاكى ستارگان-خاكى امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 16/12/1392 ساعت: 19:55 بازدید: 76 نویسنده: فیاض آقایی

یكی از علماء از كربلا و نجف برمی گشت ولی در راه برگشت در اطراف كرمانشاه و همدان گرفتار دزدان شده و هر چه او و رفقایش داشتند، همه را سارقین غارت نمودند.

آن عالم می گوید : « من كتابی داشتم كه سالها با زحمت و مشقّت زیادی آن را نوشته بودم و چون خیلی مورد علاقه ام بود در سفر و حضر با من همراه بود، اتفاقاً كتاب یاد شده نیز به سرقت رفت، به ناچار به یكی از سارقین گفتم من كتابی در میان اموالم داشتم كه شما آن را به غارت برده اید و اگر ممكن است آن را به من برگردانید زیرا بدرد شما نمی خورد».

آن شخص گفت: « ما بدون اجازه رئیس نمی توانیم كتاب شما را پس بدهیم و اصلاً حق نداریم دست به اموال بزنیم ».

گفتم: « رئیس شما كجا است ».
...............

 موضوعات:آثار و بركات نماز ,
توبه‎-سر-دسته‎-راهزنان توبه‎-سر-دسته‎-راهزنان توبه‎-سر-دسته‎-راهزنان توبه‎-سر-دسته‎-راهزنان توبه‎-سر-دسته‎-راهزنان امتیاز : 100 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب