نماز

تاریخ: 16/12/1392 ساعت: 19:27 بازدید: 105 نویسنده: فیاض آقایی

قبل از عمليات خيبر در گردان زرهى در جبهه حضور داشتم . واحد تبليغات ما دو تا چادر تهيه كرده بود و آن را به نام مسجد امام حسين (ع ) مىشاختيم . 
قرار شد اول ، حفاظت دو چادر را تأمين كنيم و بعد آن جا نماز جماعت برپا كنيم . تقريبا اندازه ى قد يك انسان دور تا دور چادرها را كيسه چيديم تا از تركش در امان باشد. 
يك روز در حال خواندن نماز ظهر بوديم كه هواپيماى دشمن وارد منطقه ى ما شد و صداى پدافندهاى خودى فضا را پركردموضوعات:خاطرات نماز ,
چادر-نماز- چادر-نماز- چادر-نماز- چادر-نماز- چادر-نماز- امتیاز : 106 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب