نماز

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 21:04 بازدید: 57 نویسنده: فیاض آقایی

چكيده

اين مقاله، با عنوان « نقش مساجد در مقابله با جنگ نرم» به این موضوعات پرداخته است: تاريخچه و تعريف و تبيين مفهوم جنگ نرم و بررسي اهداف آن، ويژگي ها و نيز تفاوت هاي آن با جنگ سخت و چرايي ارجحيت يافتن آن بر جنگ سخت؛ سپس روش هاي جنگ نرم بررسي شده است. اين روش ها در سه دسته گنجانده و تعريف شده اند:

1. روش هاي گفتاري

2. روش هاي رفتاري

3. روش هاي شبكه اي؛

......موضوعات:كاركردهای مسجد نمونه و موفّق ,
نقش-مساجد-درمقابله-با-جنگ-نرم نقش-مساجد-درمقابله-با-جنگ-نرم نقش-مساجد-درمقابله-با-جنگ-نرم نقش-مساجد-درمقابله-با-جنگ-نرم نقش-مساجد-درمقابله-با-جنگ-نرم امتیاز : 120 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 20:59 بازدید: 47 نویسنده: فیاض آقایی

مقدّمه: نخستين گام در راه مبارزه،پيشگيري، و کنترل يک پديده، شناسايي صحيح و کامل آن است افزایش آگاهیهای دینی و مذهبی ‏یک امت،یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ برای مقابله با جنگ نرم است زیرا نمازدر عرصه‌های گوناگون سیاسی،فرهنگی و اقتصادی در جامعه امت اسلامی تاثیر زیادی دارد از ابزارهاي فرهنگي تاثيرگذار برای تقویت بنیان‌های فکری و اعتقادی،هویت ملی و دینی است.پیشینه جنگ نرم نشان می دهد که اين شيوه جنگي،از ديرباز مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یک ابزار مهم واستراتژیک مورد استفاده دشمنان بوده است.تفاوت جنگ هاي نرم گذشته و امروز،تفاوت در ابزارها و روشهاي آن است دشمنان اسلام از روشی بهره می‌گیرند كه حقیقت اسلام را پنهان نمایند و یا از صحنه بیرون رانندودر این میان نماز می تواند نقش بسیار مهمی را در تحقق فریضه مبارزه با جنگ نرم،باطل شدن نقشه های آنان،در رشد همه جانبه افراد جامعه پیشرفت و توسعه‌یافتگی جامعه اسلامی  ایفا کند.

 


موضوعات:نقش نماز در مقابله با جنگ نرم وبررسی تحلیلی آیات و روایات نماز ,
نقش-نماز-درمقابله-باجنگ-نرم نقش-نماز-درمقابله-باجنگ-نرم نقش-نماز-درمقابله-باجنگ-نرم نقش-نماز-درمقابله-باجنگ-نرم نقش-نماز-درمقابله-باجنگ-نرم امتیاز : 113 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|