نماز

تاریخ: 24/12/1392 ساعت: 13:22 بازدید: 87 نویسنده: فیاض آقایی

توحید عرفانى، آموزه اصلى این دین است. مذهب بهاگتى به خداى یکتا ایمان دارد. مشرب عبادى این مذهب عرفان است. پیروان این فرقه به فدیه و قربانى باور ندارند؛ از تعالیم این مذهب: هر کس خویش را گم کند، خدا را پیدا کرده است و هر کس خدا را پیدا کرد، داناترین و بهترین مؤمن است. واژه سیک بر این دلالت دارد که پیروان آن باید «شاگردان» و یا «مریدان» خدا باشند. موضوعات:ـ نماز در ادیان ,
عبادت-و-اعمال-دینی-در-آیین-سیک عبادت-و-اعمال-دینی-در-آیین-سیک عبادت-و-اعمال-دینی-در-آیین-سیک عبادت-و-اعمال-دینی-در-آیین-سیک عبادت-و-اعمال-دینی-در-آیین-سیک امتیاز : 87 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 24/12/1392 ساعت: 13:07 بازدید: 71 نویسنده: فیاض آقایی

آرياييان هندوستان مانند ساير مشركان به خداى حقيقى جهان نيز معتقد بودند و او را برهما (Brahman) به معناى قائم بالذات و ازلى و ابدى مى ناميدند. آنان در آغاز بت و بتخانه نداشتند و مراسم عبادى خويش را در فضاى باز مى دادند و به خدايانى مذكر كه معمولا نماد اجرام آسمانى بودند، عقيده داشتند. در دورانهاى بعد بتهايى بى شمار و بتخانه هايى باشكوه و گوناگون ساختند و خدايانى مانند الهه مادر، الهه زمين ، مار كبرا و غيره را به مجموعه خدايان خود مى افزودند.موضوعات:ـ نماز در ادیان ,
عبادت-خدايان-سه-گانه-در-هندو عبادت-خدايان-سه-گانه-در-هندو عبادت-خدايان-سه-گانه-در-هندو عبادت-خدايان-سه-گانه-در-هندو عبادت-خدايان-سه-گانه-در-هندو امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 24/12/1392 ساعت: 12:19 بازدید: 48 نویسنده: فیاض آقایی

تعاليم و مبانى
مانى مى گفت : « حكمت و حقيقت الهى را پيامبران در زمانهاى مختلف و سرزمينهاى گوناگون نشر دادند. روزگارى بودا در هندوستان ، زمانى زردشت در ايران ، هنگامى عيسى در فلسطين و اكنون من ، مانى پيغمبر خدا هستم و براى نشر حقايق در سرزمين بابل ماءموريت دارم . » بيشتر تعاليم مانى بر مسيحيت و زردشتى گرى استوار است و در اين آيين جنگ نور و ظلمت نقش مهمى بر عهده دارد.موضوعات:ـ نماز در ادیان ,
تعاليم-و-مبانى-مانی تعاليم-و-مبانى-مانی تعاليم-و-مبانى-مانی تعاليم-و-مبانى-مانی تعاليم-و-مبانى-مانی امتیاز : 115 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|