نماز- طریقه خواندن نمازهای مستحبی ماه رمضان

تاریخ: 19/12/1392 ساعت: 19:53 بازدید: 39 نویسنده: فیاض آقایی

1. دو ركعت در شب اول ماه مبارك رمضان، در هر ركعت حمد و سوره انعام بخواند، و سؤال كند كه حق تعالی كفایت كند او را و نگاه دارد او را از آن چه می ترسد.[2] 
2. دو ركعت نماز اول ماه، كه كیفیت آن در ماه رجب بیان شد.[3] 
3. دو ركعت در روز اول ماه، در ركعت اول سوره حمد و سوره فتح و در ركعت دوم سوره حمد و هر سوره ای كه خواست، می خواند.   ...........

........



ثواب: حق تعالی جمیع بدیها را در آن سال از او دور گرداند و در حفظ خدا باشد تا سال آینده.[4] 
4. در هر شب دو ركعت نماز، كه در هر ركعت آن پس از حمد سه مرتبه سوره توحید را می خوانی و بعد از سلام می گویی: «سبحان من هو حفیظ لا یفعل، سبحان من هو رحیم لایعجل، سبحان من هو قائم لا یسهو، سبحان من هو دائم لا یلهو». 
پس از آن تسبیحات چهارگانه را (سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اكبر) هفت مرتبه بخوان و سپس بگو: «سبحانك سبحانك سبحانك یا عظیم اغفرلی الذّنب العظیم»؛ پاكی تو، پاكی تو، پاكی تو، ای بزرگ! گناه بزرگم را بیامرز. 
پس ده مرتبه صلوات بفرستد بر پیغمبر و آل ـ علیهم السّلام ـ 
كسی كه این دو ركعت نماز را به جا آورد، بیامرزد حق تعالی از برای او هفتاد هزار گناه.[5] 
نماز شبهای قدر 
اول: شب قدر دو ركعت نماز با یك سلام (مانند نماز صبح) دارد، با این تفاوت كه در هر ركعت بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحید بخواند و پس از سلام نماز هفتاد مرتبه بگوید: «استغفرالله و اتوب الیه».[6] 
دوم. صد ركعت نماز بخواند، و می تواند به جای این صد ركعت شش روز از نمازهای قضای خود را به جا آورد، بدین ترتیب كه از ظهر روز اول شروع نموده و در عشای روز ششم ختم نماید (سه شب جمعاً 300 ركعت می شود).[7] 
كیفیت خواندن هزار ركعت 
در تمام شبهای این ماه به ترتیب زیر هزار ركعت نماز بخوان: از شب اول تا شب بیستم در هر شب بیست ركعت: ده تا دو ركعت مانند نماز صبح، هر دو ركعت به یك سلام، از شب بیست و یكم تا آخر ماه، هر شب سی ركعت به همان روش، و در هر یك از سه شب احیاء (نوزدهم، بیست و یكم، بیست و سوم) صد ركعت به ترتیب مذكور. 
لازم به یادآوری است كه اگر كسی نماز قضای واجب بر گردن داشته باشد می تواند به جای این نمازها قضای نمازهای واجب خود را بخواند، به رجاء این كه هم واجبش ادا شود و هم ثواب این نمازهای مستحب را ببرد، و در این صورت كم و زیاد شدن چند ركعت از عدد مذكور عیبی ندارد.[8] 
از امام صادق ـ علیه السّلام ـ روایت شده كه فرمود: «تصّلی فی شهر رمضان الف ركعه» در ماه مبارك رمضان هزار ركعت نماز به جا آور.[9] 
یاد آوری می‎شود كه شبهای ماه مبارک رمضان هر كدام نماز به خصوصی دارند كه در كتاب شریف مفاتیح الجنان به تفصیل آورده شده است.


[1] . وسائل الشیعه، ج 5، ص 184. 
[2] . مفاتیح الجنان، ص 446. 
[3] . مفاتیح الجنان، ص 452. 
[4] . مفاتیح الجنان، ص 452. 
[5] . مفاتیح الجنان، ص 373. المصباح المنیر، ص 328. 
[6] . المصباح المنیر، ص 393 و 394. 
[7] . المصباح المنیر، ص 393 و 394. 
[8] . المصباح المنیر، ص 328، وسائل الشیعه، ج 5، ص 184. 
[9] . وسائل الشیعه، ج 5، ص 184


موضوعات:احكام نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
طریقه-خواندن-نمازهای-مستحبی-ماه-رمضان- طریقه-خواندن-نمازهای-مستحبی-ماه-رمضان- طریقه-خواندن-نمازهای-مستحبی-ماه-رمضان- طریقه-خواندن-نمازهای-مستحبی-ماه-رمضان- طریقه-خواندن-نمازهای-مستحبی-ماه-رمضان- امتیاز : 79 دیدگاه(0)