نماز- : اسرار نماز از تکبیر تا تشهد و سلام (11)

تاریخ: 19/12/1392 ساعت: 21:25 بازدید: 48 نویسنده: فیاض آقایی

ذکر برخاستن و راز آن

ذکر در حالت برخاستن از سجود در هر رکعت عبارت است از "بحول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد" به حرکت و توانایی خدای متعال بر می خیزیم و می نشینیم. خوب و بد وهر حرکت و توانی جز به دست خدا نیست (همه کارها را خدا انجام می دهد و انسان هیچ کاره است).موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
:-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(11) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(11) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(11) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(11) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(11) امتیاز : 90 دیدگاه(0)