نماز- نماز جمعه

تاریخ: 21/12/1392 ساعت: 20:08 بازدید: 47 نویسنده: فیاض آقایی

نماز جمعه ، قلب انقلاب است
كه پر احساس و پر شور و شتاب است

                                     نماز جمعه ، درياي خروشان
                                     ز رحمت ، چشمه اي فياض و جوشان                 ادامه مطلب......


 

                                                 
                                                                               جلاي دل ، اذان دلربايش
                                                                               بلاي جان دشمن ،خطبه هايش

دعاي وحدتش پيمان امت
ميان مسلمين عهد اخوت

                         به هم پيوسته صفهايش سراسر
                         جوان و پير و مرد و زن ، برابر

                                                             خروشان لشگر قرآن و عترت
                                                             كه افكنده ست دنيا را به حيرت

نماز جمعه، مشتي سخت و محكم
كه فرق دشمنان كوبيده در هم

                               صلاي ضد تبعيض نژادي است
                               نمازي  هم سياسي هم عبادي است

                                                                       غريو دوري از ننگ و اسارت
                                                                       جميع هل ايمان را بشارت

نماز جمعه ، يك قدرت نمايي  است
ستاد لشگر كافرزدايي است

                                      نماز عشق و ايمان و تعهد
                                      نمايشگاهي از(( اياك نعبد))

                                                                  شعارش ، جنگ با مستكبران است
                                                                  ندايش ، ننگ بر غارتگران است

نفسها گرم ، از (( الله اكبر))
ز نام حضرت (( مهدي )) معطر

                                    (حسان ) هر كسي  توفيق يابد
                                     به اين ميعاد امت مي شتابد
      
                                                                                    حبيب ا... چايچيان(حسان)


موضوعات:اشعار نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
نماز-جمعه نماز-جمعه نماز-جمعه نماز-جمعه نماز-جمعه امتیاز : 74 دیدگاه(0)