نماز- ویژگی آموزشی مسجد نمونه

تاریخ: 21/12/1392 ساعت: 20:16 بازدید: 48 نویسنده: فیاض آقایی

پیامبر اسلام (ص) در مسجد ، آیات قرآن، احكام و معارف دینی را متناسب را رشد و توان فكری مخاطبان آموزش می داد.
این جلسات از نظر فاصله زمانی به گونه ای تنظیم می شد كه باعث خستگی شنوندگان نشود.
معمولاً این جلسات پس از نماز صبح و شام كه تعداد بیشتری از مردم در مسجد حضور داشتند، بیشتر برگزار می شد. به همین دلیل شور و نشاط بیشتری در حفظ و ثبت مطالبی كه رسول خدا (ص) مطرح می فرمود، در میان مخاطبین وجود داشت.


در مسجد النبی ، علاوه بر جلسات سخنرانی، جلسات آموزشی و پرسش و پاسخ به صورت گفتگو و دوطرفه تشكیل می شد. آن حضرت بسیاری اوقات پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب در مسجد می نشست و این وقت، صرف پاسخگویی به پرسش های دینی بود.
نبی مكرم اسلام (ص) هم چنین برای تازه مسلمانان كه به آموزش های ویژه نیاز داشتند ،جلسات جداگانه تشكیل می دادند.
گاهی نیز در مسجد و در حضور حضرت مراسم مسابقه شعر و سخنرانی برگزار می شد و پیامبر (ص) به برندگان مسابقات جوایزی اهدا می فرمود.
فعالیت های مسجد، در غیاب آن حضرت (هنگامی كه در جبهه های جنگ حضور داشتند)، تعطیل نمی شد؛ بلكه كسانی چون عبدالله بن امّ مكتوم و عبدالله بن رواحه، اداره امور مسجد را بر عهده می گرفتند.
حضرت علی (ع) نیز گاهی در حالی كه یك پله پایین تر از جایگاه پیامبر (ص) می نشست، برای مردم سخن می گفت. (1) پیامبر (ص) تلاش می كرد تا دامنه این فعالیت ها به سایر مساجد نیز سرایت كند.

شواهد تاریخی، نشان از وجود شور و نشاط علمی و فعالیت های فرهنگی در مسجد قبا می دهد.
به دلیل شرایط خاص سیاسی، حضور علمی امام باقر و امام صادق (علیهم السلام ) در مسجد النبی نسبت به دیگر امامان به دلیل شرایط و موقعیت ویژه سیاسی آن دوران رشد بیشتری داشت و شاگردان آن دو امام همچون ابان بن تغلب، معاذ بن مسلم، حمران بن اعین و زراره بن اعین نیز دارای جلسات علمی بودند.
اینها همه نشان می دهد كه مسجد همواره جایگاه آموزش و فراگیری معارف اسلامی است.

 

 

1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج40 ، ص 45
2- همان ، ج 82، ص 164
3- قرآن كریم ، سوره جن ، آیه 18
4- وسائل الشیعه، محمد بن حسن عاملی، ج 1، ص 268، باب 10 از ابواب وضو
5- همان ، ج 3، ص 480، باب 3 از ابواب احكام المساجد، روایت 1
6- مستدرك الوسائل، میرزا حسین نوری، ج 3، ص 361، باب 3، از ابواب احكام المساجد، روایت 13
7- همان
8- وسائل الشیعه، ج 5، ص 372، باب 1 از ابواب صلوه الجماعه، روایت 7
9- وسائل الشیعه، ج 5، ص 263، باب 31 از ابواب بقیه الصلوات المندوبه، روایت 3
10- سوره اعراف،‌آیه 31
11- من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، باب فضل المساجد و حرمتها، ص 237 


موضوعات:كاركردهای مسجد نمونه و موفّق ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ویژگی-آموزشی-مسجد-نمونه ویژگی-آموزشی-مسجد-نمونه ویژگی-آموزشی-مسجد-نمونه ویژگی-آموزشی-مسجد-نمونه ویژگی-آموزشی-مسجد-نمونه امتیاز : 91 دیدگاه(0)