نماز- سيره رسول خدا (ص) در نماز

تاریخ: 21/12/1392 ساعت: 20:32 بازدید: 81 نویسنده: فیاض آقایی

از عايشه دراحوالات رسول خدا (ص) نقل شده كه مي گويد:

«كان رسول الله يحدثنا ونحدثه فاذا حضرت (وقت) الصلاه فكانه لم يعرفنا و لم نهرفه شغلاً بالله عن كل شيء(1) رسول خدا (ص) با ما گفتگومي كرد وما با او سخن مي گفتيم، ولي چون وقت نماز فرامي رسيد، نه او ما را مي شناخت ونه ما او مي شناختيم. توجه به خدا، او را از هر چيزي باز مي داشت.»

 

 

 

 

 


ازاميرالمؤمنان (ع) روايت شده :

«كان رسول الله لا يوثر علي الصلاه عشاء ا ولاغيره وكان اذا دخل وقتها لايعرف اهلاً ولا حميماً؛(2) رسول خدا (ص) چنان بود كه خوراك شب وهيچ چيز ديگر را بر نماز مقدم نمي داشت و چنان بود كه چون وقت نماز داخل مي شد، گويا خانواده ودوستي را نمي شناسد».

پيامبر اكرم(ص) درمورد آثار پاي بندي به نماز اول وقت، فرمود:

«ما من عبد اهتم بمواقيت الصلوه ومواضع الشمس الا ضمنت له الروح عند الموت وانقطاع الهموم والاحزان والنجاه من النار؛ (3) هيچ بنده اي به نماز اول وقت اهميت نمي دهد، مگر اينكه من ضمانت مي كنم كه هنگام مرگ آرامش داشته باشد وغصه ها از او رخت بربندد واز آتش جهنم رهايي يابد».

پس طبق وعده رسول اكرم(ص) عاملان به اين فريضه الهي واستقامت كنندگان دراين راه، اين پاداش هاي ويژه را دارند:

1. به هنگام مرگ كه يكي از سه حالت سخت انسان است، آرامش خاصي به روح او حاكم مي شود.

2. غم واندوه از روح وروان او رخت بر مي بندد.

3. رهايي از آتش نصيب اين بنده الهي مي گردد.

از آن حضرت نقل شده كه :

«لايزال الشيطان يرغب من بني آدم ما حافظ علي الصلوات الخمس فاذا ضيعن تجراً عليه او قعه في العظام».(4)

 

 

 

 

منابع:

 

1- ينابيع الحكمه، ج3، ص503.

2-مجموعه ورام، ج2،ص78.

3- بحارالانوار، ج83،ص9.

4-همان، ج82، ص202.


موضوعات:ـ نماز پیامبر(ص) و ائمه ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
سيره-رسول-خدا-(ص)-در-نماز سيره-رسول-خدا-(ص)-در-نماز سيره-رسول-خدا-(ص)-در-نماز سيره-رسول-خدا-(ص)-در-نماز سيره-رسول-خدا-(ص)-در-نماز امتیاز : 85 دیدگاه(0)