نماز- سيره حضرت علي(ع)

تاریخ: 21/12/1392 ساعت: 20:38 بازدید: 57 نویسنده: فیاض آقایی

اميرمؤمنان (ع) مي فرمايد:

«ليسن احب الي الله عز وجل من الصلوه لايشغلنكم عن اوقاتها شيء من امور الدنيا فان الله عزوجل ذم اقواما فقال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني انهم غافلون استهانوا باوقاتها؛(5) در نزد خدا عملي محبوب تر از نماز نيست. پس چيزي از امور دنيا شما را از اوقات نماز باز ندارد. پس به درستي خداي عز و جل اقوامي را مذمت كرده وسپس فرموده است : اينها غفلت كنندگاني هستند كه توجه به اوقات نماز ندارند».


 

آن حضرت دربخش پاياني نامه اش خطاب به فرماندار مصر (محمد بن ابي بكر) اين چنين آورده است:

«...صل الصلواة لوقتها الموقت لها، ولا تعجل وقتها لفراغ ولا توخرها عن وقتها لاشتغال واعلم ان كال شيء من عملك تبع لصلاتك؛ (6) نماز را

در وقت خودش به جا آور، نه اينكه در فراغت وبيكاري زودتر از وقتش بخواني ودروقت كار، آن را به تأخير بيندازي. وبدان كه تمام كردار خوبت درگرو نماز است.»

اختصاص دادن اوقات مشخص براي نماز، تاآنجا اهميت دارد كه حضرت علي (ع) دريكي از نامه هايش به فرمانداران شهر آورده است:

«اما بعد فصلوا بالناس الظهر حتي تفي الشمس...؛(7) بعد از ياد خدا و درود؛ نماز ظهر را با مردم بخوانيد كه آفتاب به طرف مغرب رفته وسايه آن به اندازه ديوار آغل بز گسترده شد. ونماز عصر را با مردم وقتي بخوانيد كه خورشيد سفيد است وجلوه دارد وپاره اي از روز مانده وتا غروب مي توان دو فرسخ را پيمود.

نماز مغرب را با مردم زماني بخوانيد كه روزه دار افطار وحاجي از عرفات به سوي منا كوچ كند. ونماز عشا را با مردم وقتي بخوانيد كه شفق پنهان شده ويك سوم از شب بگذرد. ونماز صبح را با مردم هنگامي بخوانيد كه شخص، چهره همراه خويش را بشناسد. ونماز جماعت را درحد ناتوان آنان بگذاريد وفتنه گر مباشيد.»

ديلمي در ارشاد القلوب مي گويد: «راجع به سيره اميرمؤمنان امام علي (ع) درتاريخ آمده است كه حتي آن بزرگوار درخلال جنگ مواظبت بر نماز اول وقت را فراموش نمي كرد؛ چنان كه آمده است: هنگامي كه علي (ع) درجنگ صفين سرگرم نبرد بود ودرميان هر دو صف كارزار، پيوسته به آسمان نگاه مي كرد تا ببيند كي ظهر شده تا نماز ظهر را بخواند. عبدالله بن عباس عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! اين چه كاري است ؟ فرمود: آفتاب را مي نگرم تا اگر وقت نماز رسيده، نماز بگزاريم. ابن عباس گفت: آيا اينجا وقت نماز است با اين سرگرمي جنگ! حضرت فرمود: ما براي چه با اين گروه مي جنگيم؟ مگر نه اينكه براي نماز است! تنها به خاطر نماز با آنها نبرد مي كنيم ومي خواهيم نماز بر پا شود».(8)

نيز درحالات اميرمؤمنان (ع) آمده است: «هنگامي كه وقت نماز مي رسيد، رنگ از چهره امام علي (ع) مي پريد ومي لرزيد.پس به او گفته شد: چه شده است؟ فرمود: وقت نماز فرا رسيده، وقت امانتي كه خدا بر آسمان ها وزمين و كوه ها عرضه كرد، اما آن ها از قبول آن دوري كردند وترسيدند، ولي انسان آن را حمل كرد و من با ناتواني خود نمي دانم كه به خوبي از حمل آن مي آيم يا نه».

اين روايت شريفه در منابع ديگر با تعبير «يتململ» و «يتزلزل» به جاي «تلون» و «تزلزل» آمده است.(9)

 

 

 

 

 

منابع :

 

5-همان، ج2،ص82.

6-نهج البلاغه، محمد دشتي، نامه 27، ص372.

7-همان، نامه 52، ص410

8-بحارالانوار، ج80، ص23؛ سفينه البحار، ج2، ص4.

9-ينابيع الحكمه، ج3، ص502، اسرارالصلوه، ص20.


موضوعات:ـ نماز پیامبر(ص) و ائمه ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
سيره-حضرت-علي(ع) سيره-حضرت-علي(ع) سيره-حضرت-علي(ع) سيره-حضرت-علي(ع) سيره-حضرت-علي(ع) امتیاز : 75 دیدگاه(0)