نماز- . سيره امام سجاد(ع)

تاریخ: 21/12/1392 ساعت: 20:52 بازدید: 51 نویسنده: فیاض آقایی

درحالات امام سجاد (ع) آمده است كه:

«كان اذا حضرت الصلوة اقشعر جلده واصغر لونه وارتعد كالسعفه؛ چون وقت نماز مي رسيد، پوست بدن امام سجاد(ع) مي لرزيد ورنگش زرد همچون شاخه درخت مي شد.»(11)

.......

...................


به حضرت عرض كردند: چرا شما وقتي وضو مي سازيد، رنگ مباركتان زرد مي شود؟ فرمود: «آيا نمي دانيد كه در خدمت چه فردي مي ايستيم» ؟(12)

در روايتي از امام سجاد (ع) نقل شده :

«الذنوب التي ترد الدعا...تأخيرالصلوه المفروضات حتي تذهب اوقاتها؛ يكي از گناهاني كه مانع قبول دعا مي شود(دعا را رد مي كند)، تأخير در نماز واجب است تا وقت آن بگذرد.»

همچنين آن امام بزرگوار در دعاهاي خود آورده اند:

«خدايا! ما را به منزلت كساني برسان كه مراتب نماز رسيده اند واركان آن را حفظ نموده اند و آن را در اوقاتش به پا مي دارند؛ همانند نسبت بنده و رسولت - كه درود ورحمت تو بر او و خاندانش باد -مقرر نموده، درركوع وسجود وهمه فضائل با كامل ترين وتمام ترين طهارت ورساترين مراتب خشوع به جا آورده اند». (13)

 

منابع :

11-همان، ج84، ص247.

12-معراج السعاده، ص760، بحار الانوار، ج، ص78-75.

13-صحيفه سجاديه همراه رساله حقوق، مترجم: لطيف راشدي، دعاي 44، ص 324و 441، امير كبير، تهران.

 


موضوعات:ـ نماز پیامبر(ص) و ائمه ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
.-سيره-امام-سجاد(ع) .-سيره-امام-سجاد(ع) .-سيره-امام-سجاد(ع) .-سيره-امام-سجاد(ع) .-سيره-امام-سجاد(ع) امتیاز : 60 دیدگاه(0)