نماز- سيره امام صادق (ع)

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 09:59 بازدید: 42 نویسنده: فیاض آقایی

از امام صادق (ع) نقل شده است:

«اذا صليت صلاة فريضه فصل لوقتها صلاة مودع يخاف ان لا يعود اليها ابداً؛ (14) هنگامي كه نماز واجب را مي خواني، در وقتش بخوان؛ مانند كسي كه نماز وداع مي خواند ومي ترسد كه بعد از اين، توفيق خواندن نماز را نيابد».

.....................

.........................


نيز فرمود:

«اختبروا اخوانكم بخصلتين فان كانتا والا فاعرب ثم اغرب محافظه علي الصوات في مواقيتها والبر بالاخوان في العسر واليسر؛ (15) برادران ديني خود را با دوخصلت بسنجيد. اگر اين دو علامت در آن ها بود(با آنها همراهي كنيد)، وگرنه هر چه مي توانيد از آنها فاصله بگيريد(آن دونشانه عبارت اند از): 1. محافظت برنماز در وقت آن. 2. نيكي به برادران ديني در سختي وراحتي».

امام صادق (ع) نيز خطاب به يكي از ياران خود (ابن جندب) مي فرمايد:

براي شيطان دام هايي وجود دارد كه يكي از آنها، اين است كه انسان را از خدمت كردن به ديگران به ويژه برادران ديني باز مي دارد.

دوم اينكه با خواب، كاري مي كند كه انسان به موقع نماز نخواند.(16)

آيت الله مصباح يزدي در توضيح اين روايت مي گويند:

«آنچه انسان را مستقيماً درمسير تقرب الي الله به پيش مي برد، نماز است. وقتي انسان اهتمامي به خواندن نماز اول وقت نداشته باشد، به مسائل دين بي اعتنا مي شود وكم كم كارش به جايي مي رسد كه با ديده تمسخر به مناسك دين مي نگرد؛ همان طور كه در قرآن آمده است: (ثم كان عاقبه الذين اسوي السواي ان كذبوا بايت الله وكانوا بها يستهزئون )؛(17) «.... سرانجام كار آنان كه به اعمال زشت وكردار بد پرداخته اند وآيات خدا را تكذيب و تمسخر كردند». اگر انسان دراين مسير خطرناك قرار گرفت وبه نمازاهميت نداد، در واقع با اين كار مقدمات كافرشدن خود را فراهم ساخته است».(18)

 

در سیره عملی امام صادق آمده است  :

 

سدير گفت: امام صادق (ع) دستور داد كه الاغ واستري را زين كردند، من سبقت گرفتم وبرالاغ سوار شدم تا احترام كرده باشم و آن ضحرت سوار بر استر گردد. فرمود: اگر بخواهي، الاغ را در اختيار من بگذار. گفتم: استر براي شما مناسب تر و زيباتر است. من از الاغ پياده شدم و بر استر سوارشدم و آن حضرت بر الاغ سوار شد... پياده شديم تا نماز را با هم بخوانيم. سپس فرمود: اينجا زمين شوره زار است ونماز دراينجا روا نيست(مكروه است). واز آنجا رفتيم وبه زمين خاك سرخي رسيديم.

و آماده نماز شديم. در آنجا مردي جوان بزغاله مي چراند. حضرت به من نگريست و به من فرمود: به خدا قسم! اگر تعداد شيعه هاي من به اندازه اين بزغاله ها بود، خانه نشيني من روا نبود. سپس پياده شديم ونماز خوانديم. پس از نماز، كنار بزغاله ها رفتيم و شمرديم كه هفت عدد بودند.(19)

 

 

14-بحارالانوار، ج84، ص 233.

15-اصول كافي، ج2، ص672.

16-تحف العقول، ص302.

17-روم/10.

18-پندهاي امام صادق (ع) به ره جويان صادق، محمد تقي مصباح، ص 219، مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)، قم.

19-داستان ها و حكايت ها چهارده معصوم، عباس عزيزي، ص127، اصول كافي، ج2، ص242.

 


موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
سيره-امام-صادق-(ع) سيره-امام-صادق-(ع) سيره-امام-صادق-(ع) سيره-امام-صادق-(ع) سيره-امام-صادق-(ع) امتیاز : 104 دیدگاه(0)