نماز- سيره امام رضا(ع)

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 10:14 بازدید: 49 نویسنده: فیاض آقایی

راوي مي گويد: حضرت رضا (ع) براي استقبال برخي از طالبيين (دودمان ابوطالب) از شهر خارج شد ودراين هنگام وقت نماز شد (بلادرنگ ) راه خود را به ساختماني كه در آن نزديكي بود، كج كرد وكنار سنگي فرود آمد وفرمود: اذان بگو. من عرض كردم: درنگ كنيم تا ياران ما برسند. فرمود: خدايت بيامرزد! هيچ گاه نماز را از اول وقت بدون جهت به آخر وقت به تأخير نينداز وهميشه بر تو باد كه اول وقت را مراعات كني. پس من اذان گفتم و نماز خوانديم(20)

........................

.........


«صابئين» به حضرت يحيي گرايش دارند وبراي ستارگان، تأثير خاصي قائل هستند ونماز ومراسم ويژه اي دارند و هنوز در خوزستان گروهي از آنان هستند. اين فرقه، رهبري دانشمند ولي مغرور داشت كه بارها با امام رضا (ع) گفتگو كرد، ولي زير بار نرفت .امام رضا (ع) استدلالي كرد واو تسليم شد وگفت: اكنون روح من نرم شده، حاضرم مكتب تو را بپذيرم . ناگهان صداي اذان بلند شد، امام رضا(ع) جلسه را ترك كرد . مردم گفتند: فرصت حساسي است و چنين فرصتي پيش نمي آيد! امام فرمود: اول، نماز.

او كه اين تعهد را از امام ديد، علاقه اش بيشتر شد وبعد از نماز گفتگويش را تكميل كرد وايمان آورد.(21)

در روايتي از امام رضا (ع) آمده است:

«حافظوا علي مواقيت الصلوه فان العبد لا يأمن الحوادث ومن دخل عليه وقت فريضه فقصرعنها متعمداً فهو خاطي؛(22)

بر وقت هاي نماز محافظت كنيد؛ چرا كه بنده ايمن از حوادث نيست. و كسي كه وقت نماز واجب بر او داخل مي شود وعمداً كوتاهي كند، خطا كار است».

منابع  :

 

20- بحارالانوار، ج80،ص21؛الخرائج والجرائح، ص30.

21-يكصد وچهارده نكته درباره نماز، محسن قرائتي، ص14،چ8،1384ش؛ بحارالانوار، ج94،ص195،عيون اخبارالرضا (ع)، ص151.

22-بحارالانوار، ج83، ص20.


موضوعات:ـ نماز پیامبر(ص) و ائمه ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
سيره-امام-رضا(ع) سيره-امام-رضا(ع) سيره-امام-رضا(ع) سيره-امام-رضا(ع) سيره-امام-رضا(ع) امتیاز : 91 دیدگاه(1)