نماز- سيره امام حسن عسكري(ع)

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 10:23 بازدید: 51 نویسنده: فیاض آقایی

از ابوهاشم روايت است كه حضورمبارك امام حسن عسكري(ع) شرفياب شدم، ديدم آن حضرت مشغول نوشتن كاغذي است .سپس وقت نماز رسيد امام آن كاغذ را بر زمين گذاشت ومشغول نماز شد. سپس ديدم كه قلم مي چرخد وروي كاغذ مي نويسد تا رسيد به آخر كاغذ. من چون اين صحنه را ديدم، به سجده افتادم. وقتي حضرت از نماز خود فارغ شد، قلم را به دست گرفت وبراي مردم اذن داد كه داخل شوند.(23)

منبع :

منتهي الامال، شيخ عباس قمي، ج2، ص574، هجرت، قم.موضوعات:ـ نماز پیامبر(ص) و ائمه ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
سيره-امام-حسن-عسكري(ع) سيره-امام-حسن-عسكري(ع) سيره-امام-حسن-عسكري(ع) سيره-امام-حسن-عسكري(ع) سيره-امام-حسن-عسكري(ع) امتیاز : 75 دیدگاه(0)