نماز- نور عشق

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 11:10 بازدید: 89 نویسنده: فیاض آقایی

دل را به نور عشق صفا مي دهد نماز
جان را به ياد دوست جلا مي دهد نماز

                                از خارزار شرك اگر بگذري به صدق
                               باغ تو را ز جلوه صفا مي دهد نماز

 


تا بنگري جمال حقيقت ز معرفت
سرچشمه ات ز آب بق مي دهد نماز

                                 پاي تو را ز قيد تعلق رها كند
                                 دست تو را به دست دعا مي دهد نماز

هر دم كه سر به سجده اخلاص مي نهي
روشندلي ز ياد خدا مي دهد نماز

                                   چون بشنوي صلاي مؤذن ، شتاب كن
                                   كز بارگاه قدس ندا مي دهد نماز

 

شاعر :  مشفق كاشاني


موضوعات:اشعار نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
-نور-عشق -نور-عشق -نور-عشق -نور-عشق -نور-عشق امتیاز : 73 دیدگاه(0)