نماز- نماز خوبان

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 11:14 بازدید: 51 نویسنده: فیاض آقایی
   در نماز احساسها گل مى دهند

                                                                گفتگوها بوى سنبل مى دهند

                     از گلوها بغض ها خالى شود

                                                                روى لب لبخند پیدا مى شود


 

                      دوست دارى با خدا صحبت کنى

                                                              نور را در خانه ات دعوت کنى هست

                        شیرین تر ز شهد هر عسل

                                                                  نغمه حىّ على خیر العمل

                       رو به سوى قبله با آغوش باز

                                                                  خویش را گم کن در آغوش نماز

 

 

شاعر  :   - احمد پور ترکمانی

منبع    :    فصل دوم ، پند استاد


موضوعات:اشعار نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
نماز-خوبان نماز-خوبان نماز-خوبان نماز-خوبان نماز-خوبان امتیاز : 75 دیدگاه(0)