نماز- نماز بامدادان

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 11:24 بازدید: 78 نویسنده: فیاض آقایی

سحرگاهان بپاخیز و خوابیدن رها کن

به پیمانی که داری با خدایت اعتنا کن

 

نماز صبح خوان و نیایش کن بگو شکر

برای اهل، دین و دنیایت دعا کن


اجابت می کند رب دو عالم هر دعایت

تو هم از صبح تا شب، اقتدا کن

 

چو خواندی تو نماز بامدادان

در آن دم، بهر روزی حلالت هم ثنا کن

 

در آخر گو، کرامت کن شفا ده بارالها

خودت گفتی که می بخشی، به عفو ما وفا کن

 

شاعر: مهناز سعیدی جهانگرد

منبع: شعر نو

 


موضوعات:اشعار نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
نماز-بامدادان نماز-بامدادان نماز-بامدادان نماز-بامدادان نماز-بامدادان امتیاز : 90 دیدگاه(0)