نماز- چگونگی ایجاد حضور قلب

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 11:45 بازدید: 42 نویسنده: فیاض آقایی

اگر چه در ذیل راه‌هایی برای ایجاد این حالت در نماز بیان می‌کنیم اما باید دانست که پیدا کردن حالت توجّه؛ نتیجه و مزد یک فرایند در طول زندگی و در تمام مدت شبانه روز است. به عبارت دیگر نتیجه و نمره‌ی امتحانات گوناگون زندگی هنگام نماز گرفته می‌شود.

..........

...................


 

بنابراین اگر کسی در طول روز در همه حال توجه به خدای تبارک و تعالی را حفظ کرده باشد (کما اینکه امام راحل عظیم الشان ما نیز می‌فرمود: عالم محضر خداست...) می‌تواند انتظار داشته باشد که مزد آن یعنی حضور قلب در نماز را نیز به او بدهند. اگر در بعضی اوقات به یاد خدا بوده همان قدر نیز در نماز به یاد خداست و خلاصه به همان نسبت که انسان در طول روز به خدا توجه دارد در نماز نیز توجه پیدا می‌کند.

تسلط بر افکار و خیالات، (که مرتبه‌ی دوم تقوا محسوب می‌گردد) منوط به موفق شدن در مرحله‌ی اول تقواست؛ یعنی باید انسان در کلاس مدیریت و کنترل اعضاء و جوارح، نمره‌ی قبولی به دست آورده باشد، تا بتواند به کلاس بالاتر یعنی تسلط بر ذهن خود راه پیدا کند و موفق گردد.

این را نیز باید دانست که توجه به خدا و احساس حضور در پیشگاه الهی در هنگام برخورد با افراد مختلف اعم از زن و بچه و همکار و مسافر و راننده و مشتری و مردم و مزاحم و همسایه و با محیط پیرامونی مانند حیوانات و گیاهان و فقرا و... متجلی می‌شود (یعنی برخورد خداپسندانه با اطرافیان داشتن) وگرنه این که انسان بخواهد گوشه ای بنشیند و تسبیحی بردارد و اذکاری به سبب عادت تکرار کند ،نتیجه‌ی زیادی ندارد و نهایتاً مانند کسی است که کنار استخر تنها به صحبت مربی گوش می‌دهد و جرئت پریدن در آب را ندارد که مسلم است این فرد هیچ گاه نمی‌تواند شناگر شود. بله باید ما این بسم الله و سبحان الله را در دریای زندگی و برخورد با محیط پیرامون به فعلیت و واقعیت در آوریم.( ده گفتار نوشته علامه شهید مطهری و سبقت در اخلاق آزاد نوشته مؤلّف)


موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
چگونگی-ایجاد-حضور-قلب چگونگی-ایجاد-حضور-قلب چگونگی-ایجاد-حضور-قلب چگونگی-ایجاد-حضور-قلب چگونگی-ایجاد-حضور-قلب امتیاز : 113 دیدگاه(0)