نماز- انتخاب زمان و مکان مناسب

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 11:53 بازدید: 57 نویسنده: فیاض آقایی

همان طور که حالات درونی انسان بر او اثر گذار است محیط بیرون نیز بر آدمی تأثیر زیادی دارد.

یک مثال ساده:

اگر کسی بخواهد در جایی مطالعه کند که سر و صدا، زیاد است موفقیتش کم می‌شود در نماز نیز باید به همین مسئله توجه داشت.

....................

.........................


یعنی باید جایی باشیم که سر و صدا مزاحم افکار ما نباشد. به علاوه به تجربه و از لحاظ فاکتورهای روانشناسی ثابت شده است که مطالعه در محیط‌هایی چون کتابخانه فی نفسه (یعنی بدون لحاظ سکوت و آرامش آن) در راندمان و کیفیت مطالعه تأثیر به سزایی دارد به خصوص وقتی که عده دیگری نیز در این کتابخانه مشغول مطالعه باشند.

فراغت قلب و وقت دو شرط حضور قلب در نماز است کسی می‌تواند در نماز حضور قلب داشته باشد که قلب او از هر چیز فارغ باشد جز عبادت خدا

در باره نماز نیز باید گفت مکان‌هایی چون مسجد به خصوص وقتی که دیگران نیز مشغول عبادت باشند: اثر غیر قابل انکاری بر روح و ذهن نمازگزار دارد به همین جهت نماز جماعت راندمان و کیفیت نماز ما را به مراتب بالاتر می‌برد.

همین سخن درباره وقت نماز نیز مصداق دارد یعنی باید بهترین وقت (که مشغله های فکری و کاری کم‌تر باشد) را برای نماز اختصاص داد. به نحوی که اعمال دیگر چون وعده‌ها و دیدارهای ما مزاحم آن نباشد.

بهترین وقت نیز توسط خود خدا انتخاب شده است و آن اوقات فضیلت نماز است و اگر کسی این اوقات را به نماز اختصاص دهد هم از لحاظ معنوی بهترین ساعت را انتخاب کرده و هم می‌داند که در این ساعت کاری ندارد به جز خواندن نماز. اما کسی که هر از گاهی در ساعتی نماز می‌خواند معلوم است که چون آن ساعت مال نماز نیست نمی‌تواند حواس خود را از دیگر کارها منصرف کند.


موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
انتخاب-زمان-و-مکان-مناسب انتخاب-زمان-و-مکان-مناسب انتخاب-زمان-و-مکان-مناسب انتخاب-زمان-و-مکان-مناسب انتخاب-زمان-و-مکان-مناسب امتیاز : 155 دیدگاه(0)