نماز- توجه به اذکار و معنای اذکار

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 11:57 بازدید: 55 نویسنده: فیاض آقایی
عبادت

اگر کسی نداند که چه می‌گوید معلوم است نسبت به سخن خود حضور قلب و فکر ندارد و تنها مانند ضبط صوتی بدون درک و احساس عمل می‌کند که تنها واگویه هایی را بیان می‌کند. به همین خاطر است که قرآن سفارش زیادی به تدبر در معنا کرده است.

 


در همین حدیث مذکور از امام رضا (علیه‌السلام) آمده است که بعد از بعضی آیه‌ها امام رضا (علیه‌السلام) در خواست‌هایی متناسب با آیه‌ی قرائت شده از خدای سبحان می‌نماید این وقتی است که فلان سوره چه می‌گفتند. زمانی این درخواست‌ها معنا پیدا می‌کند که بدانیم چه می‌خوانیم. کند اما اگر کسی مثلاً معنای سوره توحید را نداند معنا ندارد که بگوید: «کذلک الله ربی». چرا که کسی می‌گوید خدای من این چنین است که بداند مضمون سوره چیست.

در همین حدیث مذکور از امام رضا (علیه‌السلام) آمده است که بعد از بعضی آیه‌ها امام رضا (علیه‌السلام) در خواست‌هایی متناسب با آیه‌ی قرائت شده از خدای سبحان می‌نماید این وقتی است که فلان سوره چه می‌گفتند. زمانی این درخواست‌ها معنا پیدا می‌کند که بدانیم چه می‌خوانیم. کند اما اگر کسی مثلاً معنای سوره توحید را نداند معنا ندارد که بگوید: «کذلک الله ربی». چرا که کسی می‌گوید خدای من این چنین است که بداند مضمون سوره چیست.


موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
توجه-به-اذکار-و-معنای-اذکار توجه-به-اذکار-و-معنای-اذکار توجه-به-اذکار-و-معنای-اذکار توجه-به-اذکار-و-معنای-اذکار توجه-به-اذکار-و-معنای-اذکار امتیاز : 153 دیدگاه(0)