نماز- توجه به عظمت الهی

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 17:29 بازدید: 43 نویسنده: فیاض آقایی

بعضی از ما اگر در مقابل رئیس عادی یک اداره بایستد توجه و ادب بیشتری دارد تا هنگامی که در مقابل خدای تبارک و تعالی می‌ایستد. یکی از موضوعات تفکر سازنده و سفارش شده (که بهتر از 70 سال عبادت است) (عوالی اللثالی، این آیی جمهور احسانی، ج 2، ص 57)موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
توجه-به-عظمت-الهی توجه-به-عظمت-الهی توجه-به-عظمت-الهی توجه-به-عظمت-الهی توجه-به-عظمت-الهی امتیاز : 141 دیدگاه(0)