نماز- توجه به نمازهای الگو

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 17:33 بازدید: 53 نویسنده: فیاض آقایی

وصف حضور قلب اولیای خدا را در نماز بسیار شنیده‌ایم؛ مثل ماجرای کشیدن تیر از پای مبارک امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) در نماز با اینکه می‌گویند: فرزند امام سجاد(علیه‌السلام) از پشت بام افتاد، اما ایشان با وجود شیون و زاری‌ها، تا وقتی نمازشان تمام نشد متوجه موضوع نشدند.

 


ولی متأسفانه با توجیهاتی که ایشان امام هستند و ما کجا و این خاندان کجا از درس آموزی از مکتبشان طفره رفته‌ایم اما بدانیم که حضور قلب در نماز تنها مخصوص ائمه‌ی اطهار علیهم السلام نیست و بسیاری از علما و بزرگان نیز چنان هنگام نماز غرق در توجه به باری تعالی می‌شوند که متوجه اطراف خود نیستند.

« تلک عشرة کاملة»: این ده مورد از راهکارهای عملی برای حضور قلب پیدا کردن در نماز بود که به طور خلاصه بیان شد و البته جای بحث بیشتری دارد اما چون مقصود از این کتاب چیز دیگری است به همین مقدار بسنده می‌کنیم به این امید که خداوند سبحان توفیق عمل به آن را به همه مخصوصاً نگارنده عطا کند و پناه می‌برم به خدا از اینکه چیزی بگویم و خود عمل نکنم .


موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
توجه-به-نمازهای-الگو توجه-به-نمازهای-الگو توجه-به-نمازهای-الگو توجه-به-نمازهای-الگو توجه-به-نمازهای-الگو امتیاز : 126 دیدگاه(0)