نماز- نقش نماز درمقابله باجنگ نرم

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 20:59 بازدید: 48 نویسنده: فیاض آقایی

مقدّمه: نخستين گام در راه مبارزه،پيشگيري، و کنترل يک پديده، شناسايي صحيح و کامل آن است افزایش آگاهیهای دینی و مذهبی ‏یک امت،یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ برای مقابله با جنگ نرم است زیرا نمازدر عرصه‌های گوناگون سیاسی،فرهنگی و اقتصادی در جامعه امت اسلامی تاثیر زیادی دارد از ابزارهاي فرهنگي تاثيرگذار برای تقویت بنیان‌های فکری و اعتقادی،هویت ملی و دینی است.پیشینه جنگ نرم نشان می دهد که اين شيوه جنگي،از ديرباز مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یک ابزار مهم واستراتژیک مورد استفاده دشمنان بوده است.تفاوت جنگ هاي نرم گذشته و امروز،تفاوت در ابزارها و روشهاي آن است دشمنان اسلام از روشی بهره می‌گیرند كه حقیقت اسلام را پنهان نمایند و یا از صحنه بیرون رانندودر این میان نماز می تواند نقش بسیار مهمی را در تحقق فریضه مبارزه با جنگ نرم،باطل شدن نقشه های آنان،در رشد همه جانبه افراد جامعه پیشرفت و توسعه‌یافتگی جامعه اسلامی  ایفا کند.

 

 

اهمیّت و ضرّورت نقش نمازدر مقابله با جنگ نرم:نمازاز صدر اسلام مهمترين وسیله براي دفاع از حريم دين مقّدس اسلام بوده وخواهد بود.در کتاب آسماني ما کمتر عبادتي مانند نماز مورد اهميّت قرار گرفته است و دارای کارکرهای فراوان فردی واجتماعی می باشد بخصوص که در جنگ نرم بمب ها ویرانگر خانه هاو تکه پاره کننده ی جسم ها نیست.بلکه بمبها به قلب ساکنین خانه ها اصابت می کند واصالت وهویت مردم را هدف قرارمی دهد.طرح ها و برنامه هایی که در بعد فرهنگ سازی برای مقابله با جنگ نرم به نماز تمرکز بیشتری داشته باشند اثرات ماندگارتری دارند چون آموزه های لازم را از موثرترین مسیر به خانواده ها و جامعه تسری داده اند.نماز باعث شكوفائي استعدادها وارتقاء كيفيت افراد جامعه در تشخیص خوب و بد در زندگی آینده مي گردد.درجوامع سبب تغيير نگرشهاي فرهنگي و اجتماعي صحیح مي شود كه اين تغييرات به نوبه خود سبب هموارترشدن راه رشد ،توسعه پایدار،رسیدن به حیات طیبه و مدینه فاضله با توجه به افق چشم انداز 1404خواهد

نگاهی به پیشینه جنگ نرم تا زمان معاصر:به آغاز و تقابل حضرت آدم(ع)وحوا(س) با شیطان بر می‌گردد.شیطان در گم‌راه کردن انسان از همه شیوه‌های خود بهره می‌گیرد؛شیوه‌هایی مانند سیاست در کمین، سیاست گام به گام،سیاست پی‌گیری مداوم و سیاست هجوم جمعی و همه‌جانبه.دامنه جنگ نرم از لحظه آغاز تمرد ابلیس از سجده بر آدم(ع) شروع شده و به فرموده قرآن تا «الی یوم الوقت المعلوم»،كه به تفسیر روایات، زمان ظهور حضرت حجت(عج) است،ادامه خواهد یافت.آن چه در این میان جلب توجه می‌کند،پیچیده‌تر شدن جنگ نرم در گذر زمان است که در عصر از منظر قرآن،شیطان منشا تمام دشمنی‌ها،دسته‌بندی‌ها،جناح‌سازی‌ها و مدیریت پنهان جریان باطل در برابر انبیا و اولیای حق بوده و هدف او راهبری و پیشبرد بشریت به سوی ظلم و فساد و جلوگیری از تحقق رخداد ظهور مهدی موعود(عج) بوده است. نگاهی به گذشته جنگ نرم نشان می دهدکه در طول تاریخ بشر از همان ابتدا که جنگ سخت آغاز شد. عملیات روانی یا جنگ نرم نیز صورت می گرفته تا از شورش هایی که در مناطق تسخیر شده به وجود می آمده، جلو گیری شود. برخی از منابع، قدیمی ترین روایت پیرامون جنگ نرم را به نبرد«کیدئون» با «ماد»،رومیان،مغولهانسبت داده اند.با این حال نخستین تعاریف ارائه شده از جنگ نرم متعلق به «سان تزو» سیاستمدار چینی است که در کتاب«هنر جنگ» می گوید:«می شود جنگید، مهمترین کار این است که شما در یک نبرد بدون جنگ،پیروزی را به دست بیاورید!» امّا «جنگ نرم» با مختصات تئوریک و پراتیک جدید خود، بعد از شروع جنگ سرد و در اوج آن دهه 1970 و با مشارکت اساتید برجسته علوم سیاسی و علوم ارتباطات از جمله«جوزف نای»،«هارولد لاسول»،«جان کالینز» و اعضای برجسته آژانس اطلاعات مرکزی[1]و فرماندهان ارشد پنتاگون در قالب مرکزی تحت عنوان«کمیته خطر جاری» طراحی،تدوین و عملیاتی شد.

كلمات كليدي: نقش[2]،نماز[3]، مقابله[4] ،جنگ نرم[5]،امنیت پایدار شد.

[6]

مفهوم جنگ نرم:مفهوم جنگ نرم (Soft Warfare)در مقابل جنگ سخت(arfare Hard) است و تعريف واحدی كه مورد پذيرش همگان باشد ندارد.«جان كالينز» تئوريسين دانشگاه ملي جنگ آمريكا،جنگ نرم را عبارت از“استفاده طراحي شده از تبليغات و ابزارهاي مربوط به آن،براي نفوذ در مختصات فكري دشمن با توسل به شيوه هايي كه موجب پيشرفت مقاصد امنيت ملي مجري مي شود”، مي داند.ارتش آمریکا آن را بدين صورت تعريف نموده است:“جنگ نرم،استفاده دقيق و طراحي شده از تبليغات و ديگر اعمالي است كه منظور اصلي آن تاثيرگذاري بر عقايد، احساسات،تمايلات و رفتار دشمن، گروه بي طرف و يا گروههاي دوست است به نحوي كه براي برآوردن مقاصد و اهداف ملي پشتيبان باشد”.

اقسام جنگ نرم:1.جنگ نرم بوسيله نيروي انساني و كشتارهاي دسته جمعي و قتل عام 2.جنگ نرم بوسيله سيستم اقتصادي شامل ربا،رشوه، گرانفروشي،قحطي،اختلاس،احتكار3.جنگ نرم بوسيله تفرقه افكني و طرح مساله تبعيض نژادي (عرب و عجم) و كار و كارگر 4.جنگ نرم بوسيله كينه توزي و نفاق 5.جنگ نرم بوسيله ترورشخص و شخصيت 6.جنگ نرم بوسيله همدستي با دشمنان اسلام 7.جنگ نرم بوسيله ايجاد تهاجم فرهنگي 8.جنگ نرم بوسيله القاء شبهه و تشكيك در عقايد 9.جنگ نرم بوسيله تحريف حقايق 10.جنگ نرم بوسيله تصرف مناصب و پستهاي حساس و كليدي و سوء استفاده از قدرت و آنگاه به بررسي نوع چهارم يعني: دشمن كينه توزي و نفاق و برخوردهاي منافقانه و اسلام

تفاوت‏های جنگ نرم و جنگ سخت:1-حوزه تهديد نرم اجتماعي، فرهنگي و سياسي است،در حالي كه حوزه‌ تهديد سخت امنيتي و نظامي مي‌باشد؛2-تهديدهاي نرم پيچده و محصول پردازش ذهني نخبگان و بنابراين اندازه‌گيري آن مشكل است،در حالي كه تهديدهاي سخت؛ عيني، واقعي و محسوس است و مي‌توان آن را با ارائه برخي از معيارها اندازه‌گيري كرد3- روش اعمال تهديدهاي سخت، استفاده از زور و اجبار است،در حالي كه در نرم،از روش القاء و اقناع بهره‌گيري مي‌شود. و تصرف و اشغال سرزمين است در حالي كه در تهديد نرم ، هدف تاثير‌گذاري بر انتخاب‌ها، فرآيند تصميم‌گيري و الگوهاي رفتاري حريف و در نهايت سلب هويت‌هاي فرهنگي است؛4- مفهوم امنيت در رويكردهاي نرم شامل امنيت ارزش‌ها و هويت‌هاي اجتماعي مي‌شود، در حالي كه اين مفهوم در رويكردهاي سخت به معناي نبود تهديد خارجي تلقي مي‌گردد.5- تهديدهاي سخت، محسوس و همراه با واكنش برانگيختن است، در حالي كه تهديدهاي نرم به دليل ماهيت غير عيني و محسوس آن، اغلب فاقد عكس‌العمل است.6-مرجع امنيت در حوزه تهديدهاي سخت، به طور عمده دولت‌ها هستند،در حالي كه مرجع امنيت در تهديدهاي نرم محيط فروملي و فراملي(هويت‌هاي فروملي و جهاني) است؛7-كاربرد تهديد سخت در رويكرد امنيتي جديد عمدتاً مترادف با فروپاشي نظام‌هاي سياسي- امنيتي مخالف يا معارض است، در حالي كه كاربرد تهديد نرم در رويكردهاي امنيتي جديد عليه نظام‌هاي سياسي مخالف يا معارض، مترادف با فرهنگ‌سازي و نهادسازي در چارچوب انديشه و الگوهاي رفتاري نظام‌هاي ليبرال و دموكراسي تلقي مي‌شود.

روش شناسي و رفتارشناسي در جنگ نرم از دیدگاه قرآن:خداوند در تحليل روش شناسي و رفتارشناسي دشمنان اسلام و توحيد،به اين نكته توجه مي دهد كه دشمنان اسلام،به سبب همدلي و مشابهت و همانندي در فكر و انديشه، يكسان و همانند هم عمل مي كنند (بقره آيه 118) همگي آنان از عنصر مشترك انسانيت سود مي برند.

تاكتيك‏هاي جنگ نرم:-برچسب زدن-تلطيف و تنوير-انتقال-تصديق-شايعه- کلي‏گويي-دروغ بزرگ-پاره حقيقت‏گويي-انسانيت‏زدايي و اهريمن‏سازي-ارائه پيشگويي‏هاي فاجعه‏آميز- قطره‏چكاني-حذف و سانسور-جاذبه هاي جنسي-ماساژ پيام-ايجاد تفرقه و تضاد-ترور شخصيت-تكرار-توسل به ترس و ايجاد رعب-مبالغه-مغالطه

 برنامه ريز هاي مقابله با جنگ نرم:برنامه ريزي راهبردي (استراتژيك)[7]،برنامه ريزي عملياتي (اجرايي)[8]،برنامه ريزي تخصصي[9]

سطوح وحدود و مرزهاي جنگ نرم از دیدگاه قرآن واسلام:الف)سطح راهبردی متوجه رهبران امت ،ب)سطح میانی منحصراً متوجهه مردم،ج)سطح تاکتیکی متوجه نیروهای مسلح،

اهداف جنگ نرم ازمنظر قرآن واسلام:ترديد در شيوه زندگي و نظام سياسي،ايجاد بدبيني نسبت به مسئولان،ايجاد اختلاف و تفرقه براي تسلط بر جامعه و منابع آن از جمله اهداف جنگ نرم مي باشد. سه هدف اساسي ازمواجهه دشمن با اسلام متصور است که عبارتند ازاستحاله،بي ثبات سازي و براندازي.«استحاله»به معناي خاصيت زدايي از تفکر انقلاب اسلامي و اسلام ناب است که نهايتا به«تغيير رفتار» حکومت و جامعه منجر مي شود.فرآيند استحاله عمدتا دربسترهاي فکري و فرهنگي محقق ميشود و در اين فضا دشمن تلاش مي کند تا برانديشه افراد و خصوصا نخبگان جامعه (که در گروههاي هدف از آنها ذکر شده است)تاثير بگذارد.به طورکلي نتيجه و پيامدهاي اوليه استحاله تغيير گفتمان غالب جامعه از تفکر و انديشه اسلامی به سوي انديشه ها و فرهنگ خوداست که تداوم آن به تغيير تمايلات ورفتارهاي گوناگون سياسي،فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي و در نهايت ازخودبيگانگي و تغيير ذائقه و رفتار(حاکميت و مردم)مي انجامد.«بي ثبات سازي» به معناي«تضعيف ساختار»حاکميت است و دشمن براي تحقق اين هدف تلاش مي کند با واردکردن شوکهاي گسترده و پياپي به حکومت اسلامی هدف،هرچه بيشتر پايه هاي آن را سست کند.«براندازي»نيز در حقيقت هدف غايي تمامي فعاليتهاي دشمن است وعبارت است از«تغييرساختار»حاکميت.به عبارت ديگر هدف نهايي از استحاله و بي ثبات سازي نيزدر نهايت براندازي ساختار مستقر در اسلام هدف است.

 

وظیفه رهبران ديني امت اسلامي و مردم مسلمان در برابر جنگ نرم: رهبران ديني امت اسلامي چون به عنوان يك پرچم دار اسلام هستند وهمه به آن ها نگاه مي كنندوصداي آن ها را همه مي شنوند در قدم اول رسالت آنهاست كه مردم را،جهت بدهندو راه هدايت را پيش روي مردم بگذارندوتعريف بكنند.آنان رسالت بيشتري در بیداری بصیرت مردم جامعه دارند که جزء آموزه هاي اسلام است.ما تا به مرز بصيرت و آگاهي لازم نرسيم و ديدگان خود را در برابر حقايق و واقعيت هاي موجود باز نكنيم غافلگير مي شويم و در دام دشمن قرار مي گيريم.ضرورت بصيرت واقعا و كاملاً لازم است و بايد هر فرد مسلمان خودش را به این آگاهي لازم برساند و سعي كند در قدم اول با شناخت كافي از آموزه هاي دين مقدس اسلام و همين طور شناخت از دشمن و اهداف پشت پرده دشمن بتواند خود و امت خود را بيمه كند.و فرهنگ سازی برای نماز بخصوص نماز جماعات نقش بسزایی در رشد وشکوفایی بصیرت،بخصوص بصیرت دینی دارند.

مخاطبان جنگ نرم از منظر قرآن:مخاطبان جنگ هاي نرم گروه هاي مختلف جامعه هستند ولي بيش ترين تاثير را در ميان اقشار جامعه،گروه هايي چون سست ايمان ها،دو چهرگان،خواص مغرور، بيماردلان و … مي پذيرند.از اين رو خداوند از مومنان مي خواهد تا با تقويت توحيد خويش،ربوبيت خداوندي را در همه چيز احساس كنند و دلگرم به حضور و قدرت الهي در هر كاري باشند.

موانع پيش رو در شناخت جبهه های جنگ نرم:وارونه جلوه دادن واقعيات امت اسلامی است،دور شدن از ملاك تشخيص حق،که اسلام است،نداشتن بصيرت وبینش در شناخت نقشه های دشمن،کمرنگ شدن نقش نهادهاي فرهنگ ساز در امت اسلامی،حوزه‌ها،دانشگاه‌ها و ساير نهادهاي همسو با آرمان‌هاي فرهنگي و ارزشي نظام اسلام،  نداشت حضور قوي‌تردر حوزه رسانه زيرا بسياري از هجمه‌ها ی امروزی از ان طریق است.

ابعاد و راهکارهای مقابله با جنگ نرم ازدیدگاه مقام معظم رهبری:1.تقویت و پربار کردن فعالیت های فرهنگی و هنری۲.اتحاد مردم و جریان های سیاسی ودوری از اختلاف و تردید و بدبینی۳.امید به آینده و دیدی خوشبینانه همراه با اعتماد به نفس به دور از ناامیدی۴. راه اندازی کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی آزاد ۵. بصیرت آحاد جامعه و بویژه نخبگان۶. ایستادگی و عدم سازش در برابر دشمنان انقلاب و نظام اسلامی

دیدگاه شهيد مطهري درباره نقش دين در امنيت بخشي به جامعه:زندگي بشرخواه و ناخواه دركنار خوشي هاو شيريني ها،رنج ها و شكست ها،از دست دادن ها و ناكامي ها دارد.پاره اي از حوادث جهان مانند پيري و مرگ قابل پيشگيري و برطرف ساختن نيست و اين ها اموري است كه انسان را رنج مي دهد.ايمان ديني درانسان،نيروي مقاومت مي آفريند و با تفسير تلخي ها آن ها را شيرين مي گرداند و اموري چون چنگال وحشتناك مرگ را به وسيله اي براي بازگشت به خدا و برخورداري از نعمت هاي ابدي خداوند مبدل مي سازد و بدين ترتيب نه تنها آن را تحمل پذير بلكه به پديده اي شيرين بدل مي سازد.)مطهري ، مرتضي مقدمه اي بر جهان بيني اسلام، ص34-.40(،

نقش نماز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حكومت ایران جمهوری اسلامی است. جمهوری كه به معنای حكومت عامه مردم است و تعریف جامع جمهوری اسلامی به فرمایش شهید مطهری چنین است: جمهوری شكل حكومت پیشنهاد شده را مشخص میكند و كلمه اسلامی محتوای آنرا. (1 ) شهید مطهری - كتاب پیرامون انقلاب اسلامی - چاپ دهم انتشارات صدرا  وقتی محتوای حكومت اسلامی است چه حكمی در اسلام به اندازه(( نماز ))مورد تاكید و امر به انجام آن در همه حال شده است آیا نماز ستون دین اسلام نیست؟ اقیموا الصلوه (2 ) انعام آیه 72 ، اقیموا صیغه امر میباشد و امرحضرت حق را می رساند كه می بایست آنرا انجام داد. نماز كه در بیش از 80 آیه قرآن واژه صلوه و مشقتات آن آمده است مگر راهی جز اطاعت پروردگار كه همان اقامه نماز است بر ما باقی میگذارد الذین ان مكنهم فی الارض اقامو الصلوه ( 3 ) حج آیه 41 اشاره مستقیم وغیر مستقیم در اصل های 1،2،3،4،12،17،43،67،57،121 به نماز شده است.

آثار نماز:نماز زنده كننده ياد خدا در انسان 1-درمان فساد پذیری انسان2- مصونیت از غفلت وتنگ نظری3-رهائی از تکبر وخودبرتربینی4-سوق به انضباط وانتظام اجتماعی5-رهائی از ظلمت وهدایت به خیر وحقیقت6-جبران خطاها واشتباهات7-تکامل انسان8-تهذیب نفس وپرورش روانی9- ایجاد آرامش دل ورفع نگرانی روحی10-اعتماد به نفس وامیدواری11-پشتوانه مبارزه باشیطان نفس

نماز یکی ازمنابع مهم مبارزه با جنگ نرم:انی تارک فیکم الثقلین کتاب‌الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا؛))در میان شما دو چیز گران‌بها می‌گذارم؛کتاب خدا و عترتم را؛تا وقتی که به هردو تمسک کنید گمراه نمی‌شوید.»این کلام نورانی پیامبر اکرم(ص) بیانگر این معناست که مهم‌ترین قدرت نرم در مکتب نورانی اسلام،قرآن و عترت است.بنابراین می‌فرماید:«هر فرد و گروه و جامعه‌ای که تمسک به این دو قدرت داشته باشد، هیچ‌گاه راه رستگاری و موفقیت را گم نخواهد کرد.»در واقع،با تسمک به آنها به عنوان دو منبع عظیم و الهی قدرت نرم،می‌توان قدرت‌های نرم فرهنگ اسلامی را شناسایی کرد که عمده‌ترین آنها عبارتند از:ایمان و معرفت(دین‌دانی)،تقوا،عمل صالح(دین‌داری)،جهاد،ایثار و شهادت‌طلبی(دین‌یاری و دین‌بانی).بنابراین امام بزرگوارمان رمز پیروزی را کلمه توحید و توحید کلمه دانستند و هرگاه پایبندی فکری،قلبی و عملی آحاد امت به باورهای دینی محکم باشد،هیچ قدرتی از قدرت‌های سخت و نرم شیاطین جن و انس،این امت را نمی‌تواند زمین‌گیر کند و هرگاه روحیه فداکاری،ایثار،جهاد و شهادت‌طلبی و در واقع،بذل جان،مال و آبرو برای یک امت،افتخار باشدهیچ قدرتی به حصن حصین این امت پولادین نمی‌تواند نفوذ کند. مقابله با جنگ نرم،نیازمند خودشناسی است و تا خودشناسی محقق نشود،حتی اگر چیزی به نام دشمن بیرونی هم نباشد، نمی‌توان دشمن را شناخت.

تبیین نفش نماز در بالا بردن معلومات دینی برای مقابله با جنگ نرم:اگر آموزه‌های دینی از سوی افراد جامعه پذیرفته شود،جامعه به سمت دین متمایل می‌شود.با اشاره به آیه«وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»از توبه به عنوان یکی از راهکارهای مورد تاکید قرآن کریم برای مبارزه با جنگ نرم یاد می‌کند.اتکا به بصیرت،ایمان و تقوای دینی راهبردهای اصلی مقابله با جنگ نرم است،زیرا بصیرت،ایمان،تقوا،مبانی فکری اسلامی،رویکردهای اخلاقی و باورهای ایمانی ترفندهای جنگ نرم را خنثی می‌کند. قرآن اشاره کرد و گفت:یکی از مهمترین مسائل برای مصونیت انسان در برابراین هجمه ها،بالا بردن سطح معلومات دینی است و بارها قرآن می فرماید"الذین لایعلمون"و آنهایی که نمی دانند فریب می خورند.جهل و ناآگاهی مایه ای برای فریب انسانها است.بالابردن دانش دینی وتقویت ایمان در مقابل این جنگ نرم بسیار مؤثر است چراکه قرآن می فرماید:إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ(نحل ۹۹)شیطان را بر کسانی که ایمان آورده و بر خدا توکل می کنند تسلطی نیست.و در ادامه می فرماید:انَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِینَ هُم بِهِ مُشْرِکُونَ یعنی تسلط شیطان (اعم از شیاطین جن و انس) تنها بر کسانی است که ولایت او راپذیرفتند... پس انسان است که اگر سطح آگاهی دینی خود را بالاببرد و باور وایمان خود را تقویت کند در برابر تزویر،تزیین،تلبیس،اغواگری و ...که ازابزارهای جنگ نرم شیطان است مصون می مانند.و به طور خلاصه می توان به نقش نماز در بالا بردن معلومات دینی برای مقابله با جنگ نرم به دشمن‌شناسی و شناخت طرح‌ها،برنامه‌ها و شیوه‌های اعمال دشمنی آنچه را می‌توان تحت عنوان موضع‌گیری صریح و شفاف در برابر باطل،دعوت دشمنان به استدلال،آگاهی و محتوای دورنی غنی،توبه،تعمیق باورهای دینی افراد،تبیین صحیح اصول و پایه‌های نظام اسلامی،ولایتمداری،رصدبرنامه‌های دشمن،ایجاد قرارگاه‌های تاکتیکی و عملیاتی برای مقابله با جنگ نرم،تبیین ابعاد جنگ نرم،تقویت مسجد و محراب و فرهنگ نماز وعبادت،را اولین حوزه مقابله با جنگ نرم می‌باشد از صدر اسلام تا امروز،دانست.

كاركردهای نماز در مقابله با جنگ نرم:-روحی ومعنوی- آرامش بخشی-ایجاد تمرکز-بازدارندگی-تربیتی واجتماعی-سیاسی-معنوی-امنیت-انسجام و بقای جامعه و وحدت آن-ضمانت اجرای احكام و دستورات الهی-برقراری عدالت اجتماعی -آبادانی و سازندگی در جامعه -خیر و سلامتی -قدرتمندی مومنان -تضعیف جبهه نفاق -مصلحت عمومی جامعه و طرد نااهلان از پست های كلیدی- شكوفایی فردی واجتماعی و...

نهاد های مشارکت کننده در توسعه وترویج فرهنگ نماز در مقابله با جنگ نرم :مجلس شورای اسلامی،دولت،نهاد های مردمی،شورای عالی انقلاب فرهنگی،مجمع تشخیص مصلحت نظام، سایر وزارتخانه ها،مجامع حوزه ودانشگاه و...

آثاراهتمام به توسعه وترویج فرهنگ نماز در مقابله با جنگ نرم:-دستیابی به استقلال و خودکفائی و خنثی نمودن تحریم های دشمنان انقلاب اسلامی-پیشگیری از آثار سوء فرهنگی بیگانه-ایجاد خودباوری در جامعه- بهبود رفاه اجتماعی.و...

روش انجام پژوهش:این پژوهش به روش توصیفی وتحلیلی وکتابخانه ای  از طریق مطالعه وبررسی اسناد، ومدارک وکتب معتبراز جمله  قرآن کریم، نهج البلاغه افق چشم انداز 1404،نقشه جامع علمی کشور،برنامه توسعه پنجم،سند تحول بنیادین آموزش وپرورشو... انجام شده است که پس از جمع آوری مطالب مربوط وتجزیه وتحلیل موارد مرتبط با موضوع مقاله بررسی گردیده است.

راهکارها[10]ي مقابله با جنگ نرم بوسیله نماز:-اعتلای سطح بینش اجتماعی-بیدار کردن قدرت وجدان اجتماعی،قدرت جامعه و دولت اسلامی-رعایت موازین شرعی و اخلاقی در امر و نهی-استفاده صحیح از ابزارها و کیفیت بخشیِ نفش رسانه های تبلیغی-شیوه شناسی و روش های تبلیغی مؤثر-اطلاع رساني دقيق در مورد آثار وبرکات نماز وتوانمندیهای کشور در نماز جماعات-قدرداني ازمدیران موفق فرهنگ ساز در زمینه نماز-جلب همكاري نهادها و دستگاه هاي دولتي و غير دولتي در گسترش فرهنگ نماز خوانی - راه اندازي نشريه يا گاهنامه ي های محلی با فرهنگ نماز-بر پايي هفته نماز در مدارس با مشاركت سازمانها ونهادهای گوناگون-افزایش فعالیتهای پرورشي درمورد برکات نمازو آثارش-انتشار كتاب و ايجاد نمايشگاهي -ايجاد ارتباط مستمر و پيگير با مراكز علمي،فرهنگي و پژوهشي جهت تبادل اطلاعات و آمار و استفاده از توان آنها در امر فرهنگ سازی- استفاده از رسانه هاي گروهي مانند راديو و تلويزيون-ارتباط با مراکز آموزش عالي و دانشگاه هاي مناطق وبرگزاري سمينارها و جلسات و کنفرانس ها -تجهيز کتابخانه های مدراس با کتاب های دینی-استفاده از توليدات ديداري، شنيداري، -آموزش خانوادهها با جديت بيشتري پيگيري شود-برگزاری مسابقات تفسیر آیات نماز-توزیع بروشور آیات نماز در مراسمات که نشان دهنده همبستگی واتحاد می باشند- برنامه ریزی برای توسعه اخلاق اسلامی-آسیب شناسی و تحقیقات در زمینه فریضه نماز بررسی نکات قوت وضعف-برنامه ریزی برای آموزش مهارت های زندگی با رویکرد دینی- نواختن زنگ امر به معروف و نهی از منکر ونماز در صبحگا ه روز اول محرم-آموزش،ترویج وفرهنگ سازی نماز و نماز خوانی-استفاده از تجربیات کشورهای اسلامی که با استفاده از اهرم مشارکت مردم-آگاهی از نیازها و خواسته‌های جامعه تحت پوشش- وجود مدیریت مشارکت جویانه -اجرای سیاست‌هاو فعالیت های فوق برنامه اساسی در مدارس- و...

نتيجه گيري:اینکه ما در معرض حملات نرم هستیم شکی نیست،امّا ادوات مقابله با جنگ نرم در دسترس است.فقط باید چشم های خود را بشوییم  و به گونه ای دیگر بنگریم و از ظرفیت های موجود به شکل کافی بهره ببریم.اگر بخواهیم آثار نماز را در مقابله با جنگ نرم درجامعه مشاهده کنیم.باید مقدمات وسایل اثر بخشی در وصول به آنان و امکانات هدایت جامع را فراهم نماییم که مهمترین و بزرگترین وسایل تاثیر قدرت،آموزش وپرورش و سازماندهی نیروهای آموزش دیده،متدین، مومن و پرشور و نشاط است.مي توان براي آموزش و فرهنگ سازی به كودكان و دانش آموزان اصول پایه واساسی را آموخت به نحوي كه با ورود دانش آموزان به جامعه و باز گشت آنان نزد خانواده خود به نوعي با سفير فرهنگي سر و كار داشته باشيم. راهکار خنثي سازي و بي اثر کردن تلاش هاي دشمنان،ايجاد فضاي بصیرت وآگاهی در درون و عملکرد امت اسلامی از طریق خودشناسی می باشد افشاي حقايق و توطئه هاي دشمنان جهان اسلام و تقويت زمينه هاي انسجام و وحدت در زمره راهکارهايي هستند که مي توانند در ناکامي نقشه هاي مراکز استراتژي سازي دشمنان در ايجاد جنگ نرم عليه مسلمانان تاثيرگذار باشند.

منابع و ماخذ

-امام خميني(ره)،( 1373)،قيام عاشورادركلام وپيام امام خميني(ره)،تهران:نشر آثار امام خميني

-بي نا،(1384)جنگ رواني،فصلنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها،شماره14 ص 9.

- باهنر ، ناصر ، ( 1371 ) : « آموزش معارف ديني به كودكان » مجموعه مقالات سمپوزيوم جايگاه تربيت در آموزش و پرورش دوره ابتدايي ، تهران انتشارات تربيت .

- بهزادي چينجاني ، زهرا ( ويژه نامه تابستان 1380 ) : تعليم و تربيت فرزندان و خانواده ، ماهنامه تربيت ، سال شانزدهم .

-پورعباسی، غلامعلی (1375).جنگ نرم چیست؟.فصلنامه حوزه و دانشگاه، ش9، صص 41-35.

- جعفري، محمدتقي، 1364. ترجمه و شرح نهج البلاغه،تهران،دفتر نشر و فرهنگ اسلامي

- خدابخشي، سريرا ( 1379 ) : « نماز چشمه اي جوشان است » ، حقيقت عشق ، مجموعه مقالات ممتاز دانش آموزان دختر دبيرستان و پيش دانشگاهي كشور پيرامون نماز،تهران، انتشارات عابد .

-دلاور،علی (1385) روش تحقیق در علوم تربیتی، چاپ پنجم تهران :انتشارات پیام نور.

-دهخدا، علي اكبر،1334. لغت‌نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران

- زرهاني،احمد( 1380 ):« مروري بر عوامل موثردر تربيت ديني با تاكيد بر روش آموزش مشاركتي و فعال »، نگاه به رويدادهاي آموزش و پرورش ، وزارت آموزش و پرورش ، سال دهم ، شماره 180 .

-سرمد،زهره؛بازرگان، عباس و حجازی،(1379).روش های تحقیق در علوم رفتاری.چاپ سوم.تهران،نشر برگه.

- شيرواني، علي،1381،اخلاق اسلامي و مباني نظري آن، قم، دارالفكر، چ دوم

-شيرازي،محمد،1376،جنگ رواني و تبليغات،مفاهيم وكاركردها،تهران:نشر نمايندگي ولي فقيه در سپاه،.

- شرفي،محمد رضا( 1379 و1380 ):« مباني و آثار روان شناختي نماز »ماهنامه تربيت، وزارت آموزش و پرورش.سال شانزدهم،شماره هاي دي 379 ،ص 4 ؛ بهمن 1379، ص ص 25-23 ؛ اسفند 1379، ص ص41-38 ؛ ارديبهشت 1380 .

-طباطبايي،سيدمحمدحسين،الميزان،ترجمة سيدمحمدباقر موسوي همداني، قم، دفتر انتشارات اسلامي،1363.

ـ طوسي، نصيرالدين محمد، 1364،اخلاق ناصري، تهران، خوارزمي، چ سوم،.

- عزیزی، عباس،1388، نمازو عبادت امام علی(ع)؛ قم، انتشارات صلاة، چاپ ششم،

-عطاري،سيد احمد( 1380 ):« راهكارهاي عملي براي جذب فراگيران به نماز » ، ماهنامه تربيت ، وزارت آموزش و پرورش ، سال شانزدهم ، ص 79 .

-قرضاوی، یوسف،1385،بیداری اسلامی و فرهنگ اختلاف؛ ترجمه قادری، تهران، انتشارات مترجم

-موسوی راد لاهیجی، سید حسین، نماز از دیدگاه قرآن و احادیث؛ قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهاردهم، 1374

-محقق کجیدی،محمدکاظم(1375، 21مهر)، تبیین پیشینه جنگ نرم، روزنامه کیهان، ص6.

-مقدسی پور،علی،اصول و روشهای آموزش مفاهیم دینی ،ماهنامه معرفت،شماره 75،ص 36

-محمدي نجم،سيدحسين(1384)،نقش عمليات فصلنامه عمليات رواني،سال سوم، شماره 9،ص 22

-مطهری،مرتضی(1372).آشنایی با علوم اسلامی.چاپ پنجم.قم،دفتر انتشارات اسلامی.

- مطهري،مرتضي ،1380،مقدمه اي بر جهان بيني اسلام، انتشارات صدرا .

- مظاهری،حسین،تربیت فرزند از نظر اسلام، انتشارات روحانی، قم ، 1378، صص 95ـ 112

-مکارم شیرازی،حسن،(1370)،مدیریت و فرماندهی در اسلام،.تهران. انتشارات هدف.

- موگهی،عبدالکریم؛ روشهای تربیت دینی ، ماهنامه فرهنگی یاس، 1380 ، پ 8 ، ص 42

- نراقی،احمد، معراج السعادة؛ تهران،انتشارات دهقان، چاپ چهاردهم، 1382

-وي.اي.دي،(1378)جنگ رواني،ترجمه گروه علوم انساني جهاد دانشگاهي،تهران:جهاد دانشگاهي.


موضوعات:نقش نماز در مقابله با جنگ نرم وبررسی تحلیلی آیات و روایات نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
نقش-نماز-درمقابله-باجنگ-نرم نقش-نماز-درمقابله-باجنگ-نرم نقش-نماز-درمقابله-باجنگ-نرم نقش-نماز-درمقابله-باجنگ-نرم نقش-نماز-درمقابله-باجنگ-نرم امتیاز : 113 دیدگاه(0)