نماز- حضور افراد فرهيخته و سرشناس در مساجد

تاریخ: 25/12/1392 ساعت: 20:50 بازدید: 47 نویسنده: فیاض آقایی


يكي از چيزهايي كه اثر دارد اين است كه افراد سرشناس به مسجد بروند. من يكي از مسؤولين مملكتي را ديدم كه يك پالتوي سياه پوشيده خادم افتخاري امام رضا(ع) است در مشهد. به او گفتم: اينجا امام رضا نياز به شما ندارد اما اگر شما همين پالتو را بپوشي و بروي خادم مسجد محله‌ي خودتان بشوي وقتي بفهمند يك شخصيت مشهور مملكتي خادم مسجد شده، اين مسجد رونق پيدا مي‌كند. خيلي مهم است.


اگر شاگرد اول‌ها در مسجد بروند، باقي شاگردها هم مي‌روند. اگر مديريان و دبيران بروند، اين حضور افراد سرشناس خيلي مهم است. يك فوتباليست معروف اگر نمازش را در مسجد بخواند، تمام علاقه‌مندان فوتبال ياد مي‌گيرند. آنها هم مي‌روند و مسجدي مي‌شوند. اين يك مسأله است كه افراد فرهيخته و افراد سرشناس شركت كنند.
خدا در قرآن مي‌گويد: زن‌هاي پيغمبر اگر شماخلاف كنيد، عذابتان دو برابر است. چون مي‌گويند: زن پيغمبر خلاف كرده است. يعني آدم اگر سر شناس شد... امام صادق(ع) به يك نفر گفت: هر گناهي از هركس بد است، ولي از تو بدتر است. گفت: چرا؟ فرمود: براي اينكه تو منسوب به ما هستي. آن كسي كه سيد است با غير سيد فرق مي‌كند. مي‌گويند: تو از ذريه‌ي پيغمبر هستي. آن كسي كه روحاني است فرق مي‌كند با غير روحاني، تو روحاني هستي. تو تحصيل كرده هستي. بچه مسلمان بايد در جريان باشد، اگر خواست كسي را به نماز دعوت كند از طريق افراد... ممكن است حرف من اثر نكند ولي يك خلبان نماز خوان مي‌تواند در سربازها اثر بگذارد.

 

 

منبع   :  

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در تاریخ 1390/11/27

 
 

موضوعات:شیوه های رونق دادن بيشتر به نمازهای جمعه و جماعت ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
حضور-افراد-فرهيخته-و-سرشناس-در-مساجد حضور-افراد-فرهيخته-و-سرشناس-در-مساجد حضور-افراد-فرهيخته-و-سرشناس-در-مساجد حضور-افراد-فرهيخته-و-سرشناس-در-مساجد حضور-افراد-فرهيخته-و-سرشناس-در-مساجد امتیاز : 104 دیدگاه(0)