نماز- حساسيّت و جديّت لازم در امور ديني

تاریخ: 25/12/1392 ساعت: 21:05 بازدید: 45 نویسنده: فیاض آقایی

گاهي پدر و مادرها مي‌گويند: آقا من به او گفتم گوش نداد. ديگر حوصله‌ام نمي‌رسد. خدا گفته: به بچه‌ات كه سفارش نماز مي‌كني بايد حوصله كني. «وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها» (طه/132)، «وَ أْمُرْ» امر كن، «أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ» يعني بچه‌ات را وادار كن نماز بخواند، بعد مي‌گويد: «وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها» آيه‌ي قرآن است كه خواندم. يعني مقاومت كن. نگو: ده بار گفتم گوش نداد. گور پدرش مي‌خواهد بخواند، مي‌خواهد نخواند.
 شما اگر ديدي بچه دارد غذاي فاسد مي‌خورد، نگويي آقا نخور، جدي بگويي. ما گاهي وقت‌ها همينطور تذكر مي‌دهيم ولي جدي نمي‌گوييم. حساس نيستيم. 
يك وقت يك كسي گفت: من در ماشين بودم، به راننده گفتم: نگهدار. نگه نداشت، نمازم قضا شد. گناه گردن او! گفتم: چطوري گفتي؟ گفت: رفتم گفتم: آقاي راننده نگهدار نماز بخوانيم، او هم گفت: بنشين به تو خبر مي‌دهم. ما هم نشستيم و به ما خبر نداد. نماز قضا شد، گفتم: اگر ساكت مي‌افتاد چطور مي‌گفتي؟ نگه دار.... نگه دار... چه شد؟ ساكم افتاد. {با بيان حركت} براي نماز اينطور گفتي؟ گفت: نه اينطور نگفتم. گفتم: پس دلت به حال ساكت بيش از نماز مي‌سوزد. جدي نگفتي. ما گاهي وقت‌ها سر يك چيزي جدي هستيم.

 

منبع   :  

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در تاریخ 1390/11/27


موضوعات:ـ آسیب شناسی وضعیت نماز در جامعه ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
حساسيّت-و-جديّت-لازم-در-امور-ديني حساسيّت-و-جديّت-لازم-در-امور-ديني حساسيّت-و-جديّت-لازم-در-امور-ديني حساسيّت-و-جديّت-لازم-در-امور-ديني حساسيّت-و-جديّت-لازم-در-امور-ديني امتیاز : 107 دیدگاه(0)