نماز- notitle

تاریخ: 25/12/1392 ساعت: 21:10 بازدید: 155 نویسنده: فیاض آقایی

يكي از علما داشت در كوچه حركت مي‌كرد، ديد يك خانمي به يك خانمي رسيد گفت: تمام واجبات دخترم را حل كردم. اين آيت الله كه مي‌رفت گفت: اوه! اين خانم چه كسي است؟ من يك عمري آيت الله هستم هنوز جرأت نمي‌كنم بگويم تمام واجبات دخترم را حل كردم. 

...................
 يك خرده ايستاد ببيند اينها به هم چه مي‌گويند. گفت: يخچالش را خريدم، فرشش را خريدم، اوه... فهميديم اينها واجبات بوده! نزد ما اينها واجبات است! يعني اگر يك خانمي شش تا بشقاب دارد گلهايش يك شكل است، يكي از بشقاب‌ها بشكند، خيابان و بازار را زير و زبر مي‌كند كه اين بشقاب ششم گلش به بشقاب پنجم بخورد. اگر نخورد مي‌گويد: آبرويم رفت. اين سفال‌ها گلش به هم نخورد. 

ولي ديديد كسي بگويد كه حتي حاجي خانم‌هايي كه مكه مي‌روند، آنجا سوغاتي مي‌خرند، مي‌گويد: اين دوربين‌ را چند خريدي؟ مثلاً مي‌گويد: دويست ريال، مي‌گويد: آخ! مي‌گوييم: چه شد؟ مي‌گويد: من خريدم سيصد ريال! (خنده حضار) ولي يك حاجي خانم در عمرمان مكرر ما رفتيم مكه، يك حاج خانم ديگر مي‌گويد: آقا چند ركعت نماز در مسجد الحرام خواندي؟ من ده ركعت، آخ! من هشت ركعت خواندم! از اينجا مي‌رود آنجا بر سرش مي‌زند براي اينكه دوربين بخرد. ما خودمان مشكل داريم. آن سوزي كه بايد باشد نيست. پدر و مادر وقتي نمره‌ي بچه‌اش را مي‌گيرد بايد ببيند، فيزيك، ورزش، چه و چه... نمره‌ي ديني‌اش چقدر است؟

 

 

 

منبع   :  

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در تاریخ 1390/11/27


موضوعات:ـ آسیب شناسی وضعیت نماز در جامعه ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
[-notitle-] [-notitle-] [-notitle-] [-notitle-] [-notitle-] امتیاز : 86 دیدگاه(0)