نماز- جذّاب سازي مساجد براي حضور نوجوانان

تاریخ: 25/12/1392 ساعت: 21:19 بازدید: 49 نویسنده: فیاض آقاییيك آيت اللهي بود در اصفهان، آيت الله سيد اسماعيل هاشمي، جزء خبرگان و چند سال است مرحوم شده است. پيرمردي بود حدود نود سال. من رفتم مسجدش نماز بخوانم ديدم كه پر از جوان و دارند شيريني مي‌دهند. گفتم: خبري است؟ گفتند: آقا بيمارستان مريض بوده به خانه آمده. من گفتم: اين پيرمرد نود ساله چطوري در مسجد پيش‌نمازي كرده كه بچه‌هاي شانزده ساله به عشق سلامتي‌اش شيريني مي‌دهند؟ ما داريم. 

 

منبع   :  

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در تاریخ 1390/11/27
در همين تهران پيرمردي را سراغ دارم كه پيش نماز است، بيست، سي سال است پيش نماز است. در مسجد ديد يك بچه گريه مي‌كند. گفت: آقاجان چه شده؟ گفت: كفش‌هايم نو بوده دزديدند. گفت: چرا گريه مي‌كني؟ در ماشينش نشاند و در خيابان رفت، يك جفت كفش بهتر خريد پاي او كرد. اين بچه تا آخر عمرش نمازي مي‌شود. 

بگذاريد حالا كه يك سؤال از پدر و مادرها كردم، يك سؤال هم از طلبه‌ها بكنم. از امام جماعت‌ها كنم. كدام امام جماعت به رئيس آموزش و پرورش زنگ زده، كه آقاي رئيس آموزش و پرورش شما شاگرد اول‌هاي منطقه‌ي ما را به ما بدهيد. بيايد بگويد: اينها شاگرد اول‌ها! اين پيش نماز از داخل خانه‌اش الو! سلام عليكم، من محسن قرائتي هستم پيش نماز فلان مسجد، امروز از رئيس آموزش و پرورش پرسيدم، يا از رئيس دبيرستان پرسيدم شما شاگرد اول شديد از كدام رشته؟ من تلفني مي‌خواستم تشكر كنم. يك تلفن تشكر از شاگرد اول كرديد؟ آخر ما جاذبه‌مان كمرنگ است. 

يك چيزي برايتان بگويم. يك جعبه گز براي امام آوردند. ناقل اين حرف آقاي رحماني است. يك وقتي آقاي رحماني نماينده‌ي امام و مقام معظم رهبري بودند در نيروهاي انتظامي. من از ايشان شنيدم. مي‌گفت: يك جعبه گز آوردند گز خيلي خوبي بود. جعبه را باز كردند امام يك خرده را خورد فرمود: گز خوبي است. اين را برويد به فلاني بدهيد.


موضوعات:شیوه های رونق دادن بيشتر به نمازهای جمعه و جماعت ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
جذّاب-سازي-مساجد-براي-حضور-نوجوانان جذّاب-سازي-مساجد-براي-حضور-نوجوانان جذّاب-سازي-مساجد-براي-حضور-نوجوانان جذّاب-سازي-مساجد-براي-حضور-نوجوانان جذّاب-سازي-مساجد-براي-حضور-نوجوانان امتیاز : 90 دیدگاه(0)