نماز- چند نکته در مورد حضور قلب در نماز

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 19:53 بازدید: 64 نویسنده: فیاض آقایی

در زمان امام رضا (ع) نیز یکی از یاران ایشان همین سوال را نیز می پرسند و ایشان جواب می دهند: اگر مشغول کاری هستی فورا از کار جدا نشو و به نماز بایست بلکه اول آهسته وضو بگیر و نیز همراه وضو ذکر بگو قبلا خواندن نماز در محل نماز اندکی بنشین و به این فکر کن که می خواهی در برابر چه کسی نماز بخوانی در طول نماز هم به این فکر کن در برابر چه کسی خم و راست می سوی و نماز می گذاری


1- سعى كنيد حتى‏المقدور در صف اول جماعت حاضر شويد.
2- مدتى - چند دقيقه - قبل ازاذان و اقامه در صف نماز حضور پيدا كرده تا با آرامش بيشتر و توجه كامل به نماز مشغول شويد.
3- هنگام وضو، اذكار و دعاهاى وارد شده را بخوانيد.
4- به اذان و اقامه امام جماعت توجه كرده و با حضور قلب به آن گوش دهيد.
5- تعقيبات و دعاهاى وارد شده پس از نمازها را بخوانيد.
6- با مطالعه كتبى كه درباره نماز و به خصوص نماز جماعت نوشته شده، شناخت و آگاهى خود را درباره اسرار نماز توسعه دهيد.

حواس ظاهري
يکي از عوامل حواسپرتي، متوجه شدن به امور خارجي است، به طوري که به واسطه ديدن تصويري يا شنيدن صدايي چندين صورت خيالي بر ذهن وارد مي شود و قلب را مشغول خود مي کند. 
درمان
الف) چشم بستن
بستن چشمها در حين نماز سبب مي شود تا تمرکز حواس بيشتري حاصل آيد. اين امر براي کساني است که نمي توانند بدون بستن چشمها در نماز با نگاه کردن به محل سجده، تمرکز لازم را کسب کنند و گرنه کسي که مي تواند با نبستن چشمها در نماز و با نگاه کردن به محل سجده حواس خود را جمع کند، بهتر است که چشمها را نبندد. 
ب) انتخاب مکان خلوت و تاريک
نمازگزار براي اينکه هيچ چيز او را به خود جلب نکند، بايد مکان خلوت و بي سر و صدا، بي منظره و تاريکي را انتخاب کند.

 


موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
چند-نکته-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز چند-نکته-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز چند-نکته-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز چند-نکته-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز چند-نکته-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز امتیاز : 90 دیدگاه(0)