نماز- فلسفه نمازهاي پنج گانه چيست ؟

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 10:21 بازدید: 70 نویسنده: فیاض آقایی

فلسفه نمازهاي پنج گانه چيست ؟
پاسخ :دستورات پيامبر را در ما تقويت و استوار مى‏كند.
در متون دينى (يعنى قرآن كريم و روايات معصومين(ع) در مواردى كه لازم و ضرورى بوده، بعضى از اسرار و فلسفه احكام مستقيما مورد اشاره قرار گرفته است؛ مثل: فلسفه نماز، روزه، حج، جهاد و ... لكن در مورد جزئيات احكام اولاً نياز و ضرورتى براى بيان اسرار و فلسفه آنها وجود نداشت و ثانيا همه مردم قدرت هضم بسيارى از اسرار را نداشتند و ائمه(ع) تنها در جواب افرادى كه چيزى در اين زمينه می ‏پرسيدند، مطالبى را كه مطابق با فكر و درك آنها بود، بيان می ‏كردند. 


بديهى است كه در اين گونه موارد، نمی ‏شود حكم كرد كه فلسفه و اسرار آن احكام منحصر به چيزى است كه در آن روايت اشاره شده است؛ زيرا اگر پرسش كنندگان اسرار زيادترى را می خواستند، پيشوايان دينى از جواب دريغ نكرده و مطالب زيادى می ‏گفتند و ما از اين نمونه ‏ها زياد داريم كه شخصى از امام چيزى را می ‏پرسيد و جوابى می گرفت و دوباره كه سؤال می ‏كرد، امام مطلب عمقی ترى را براى او بيان می ‏فرمود. 

از جمله اين كه فضيل می گويد:

از امام(ع) پرسيدم: 
چرا كنيه پيامبر(ص) را ابوالقاسم ناميدند؟ 
حضرت فرمود:
براى اين كه پسرى داشتند به نام قاسم، به همين دليل آن حضرت را ابوالقاسم گفتند. گفتم: 
يابن رسول اللّه‏! اگر مرا سزاوار می ‏دانيد زيادتر از اين مطلب بيان بفرماييد.

گفتند: 
آيا می ‏دانى كه رسول خدا(ص) فرمود: 
«من و على دو پدر اين امتيم»؟ 
گفتم: بله. 
بعد فرمود: آيا می ‏دانى كه رسول خدا(ص) پدر جميع امت است و على نيز از امت پيامبر است و آيا می ‏دانى كه على(ع) قاسم (تقسيم كننده) بهشت و جهنم است؟ 
گفتم: بلى.
فرمود:
به پيامبر(ص) ، ابوالقاسم گفته شد؛ چون او پدر كسى است كه تقسيم كننده بهشت و جهنم است. 
پرسيدم؛ چگونه پيامبر(ص) پدر امت است.
فرمود: شفقت و مهربانى پيامبر(ص) بر امتش، مانند شفقت و مهربانى پدر بر فرزندانش است و على نيز بهترين امت پيامبر(ص) است و پس از او على براى امت از همه دلسوزتر و مهربان‏تر است و او پدر امت است
. به اين جهت پيامبر(ص) فرمودند
: «من و على پدر اين امتيم»،
 


موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
فلسفه-نمازهاي-پنج-گانه-چيست-؟ فلسفه-نمازهاي-پنج-گانه-چيست-؟ فلسفه-نمازهاي-پنج-گانه-چيست-؟ فلسفه-نمازهاي-پنج-گانه-چيست-؟ فلسفه-نمازهاي-پنج-گانه-چيست-؟ امتیاز : 93 دیدگاه(0)