نماز- نشان حق شناسي

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 11:10 بازدید: 56 نویسنده: فیاض آقایی
دلت را با خداوند آشنا كن

زعمق جان خدايت را صدا كن


دلت غفلت زده مانند سنگ است

مس دل را ز ياد او طلا كن


 

شكوه بندگي در خاكساري است

خضوع و بندگي پيش خدا كن 


تو غرق نعمت پروردگاري

بيا و حق نعمت را ادا كن


نشان حق شناسي در نماز است

جفا تا كي بيا قدري وفا كن


ركوعي، سجده اي، اشكي، خضوعي

به پيش آن يكي قامت دو تا كن

موضوعات:اشعار نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
نشان-حق-شناسي نشان-حق-شناسي نشان-حق-شناسي نشان-حق-شناسي نشان-حق-شناسي امتیاز : 128 دیدگاه(0)