نماز- چرا شيعيان، نمازهاى پنجگانه را در سه نوبت مى خوانند؟

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 11:51 بازدید: 45 نویسنده: فیاض آقایی

به نظر شيعه نماز خواندن در پنج وقت مستحب است نه واجب. و پشت سرهم خواندن (نماز ظهر و عصر و همچنین مغرب و عشا) اشكال ندارد.
ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با هم خواندن از زمان پيامبر اعظم شروع شده است و پيامبر هم بين اين دو نماز جمع مى ‏كردند و هم به تفريق مى ‏خواندند و هيچ‏ گونه ترديدى در اين نيست. همين سيره هم در ميان ائمه  رواج داشت . 
شيعيان در طول تاريخ، تلاش كرده ‏اند كه سنت‏ هاى پيامبر را زنده نگهدارند و جمع خواندن این دو نماز هم يكى از سنّت‏ هاى پيامبر است. 
براى نمونه برخى از روايات را در زمينه‏ ى جمع خواندن ظهر و عصر و مغرب و عشاء مى ‏آوريم:

..................

 

 


روايات شيعه:
 

1- عبدالله بن سنان از حضرت امام صادق(علیه السلام) نقل كرده كه آن حضرت فرمود: پيامبر خدا بدون اين كه عذرى در كار باشد، ظهر و عصر و نيز مغرب و عشاء را با يك اذان و دو اقامه خواندند، (وسائل‏ الشيعه، ج 3، ص 160، باب 32، ح1).

2- اسحاق بن عمار از امام صادق(علیه السلام) نقل مى ‏كند كه آن حضرت فرمود: پيامبر خدا بدون اين كه عذرى در كار باشد، ظهر و عصر را در يك جا خواندند. عمر به آن حضرت گفت: آيا در نماز چيز تازه ‏اى پيدا شده؟ پيامبر اكرم گفت: نه چيز تازه ‏اى درباره نماز نيامده ولى خواستم بر امت خودم گشايشى بدهم، (وسايل، ج 3، ص 161، ح 2).

3- عبدالملك قمى مى‏ گويد: به امام صادق(علیه السلام) گفتم: مى‏ توانم بين دو نماز را بدون اين كه عذرى داشته باشم جمع بكنم؟ امام در جواب گفت: پيامبر خدا اين كار را انجام داد و خواست كه امت را در آسايش و سبكى قرار دهد، (وسايل، ج 3، ص 161، ح 3).

4- سعيد بن جبير از ابن عباس نقل كرده كه او گفت: پيامبر خدا بدون اين كه خطر و سفرى در بين باشد، ظهر و عصر را با هم خواند. ابن عباس گفت: پيامبر خواست با اين كارش امت را در آسايش قرار دهد و كسى از امت او به زحمت و مشقت نيفتد، (وسايل، ج 3، ص 161، ح 4).

5-امام صادق(علیه السلام) فرمود: پيامبر  وقتى كه ظهر شد، نماز ظهر و عصر را با جماعت اقامه كرد، بدون اين كه عذرى در كار باشد و همچنين نماز مغرب و عشاء را، بدون اين كه عذرى در كار باشد، و قبل از سقوط شَفَق با جماعت اقامه كرد و پيامبر اين كار را فقط براى وسعت داشتن وقت، انجام داد(وسائل الشيعه، ج 3، ص 101، باب 7، ح 6، ابواب مواقيت، چاپ آخوندى).

6- عبدالله بن عمر مى‏ گويد: پيامبر با اين كه در مدينه بود و مسافر نبود نماز را تمام و با هم خواند، (وسائل الشيعه، ج 3، ص 101، باب 7، ح 7.).

7- امام باقر(علیه السلام) فرمود: پيامبر خدا ظهر و عصر و نيز مغرب و عشاء را با يك اذان و دو اقامه خواندند، (وسائل الشيعه، ج 3، ص 101، باب 7، ح 11).

اين روايات مى‏ فهماند كه پيامبر  نمازها را جمع خوانده است و مى‏ خواست كه مردم جمع بخوانند تا راحت باشند. بنابراين اگر كسى جمع خواند عمل به سنّت پيامبر  كرده است.

روايات اهل سنت:

1- جابر بن زيد از ابن عباس نقل كرده است كه پيامبر خدا هفت ركعت مغرب و عشاء را با هم خواند و هشت ركعت ظهر و عصر را با هم خواند و آن حضرت در مدينه بود، (صحيح بخارى، ج 1، ص 201، باب تأخيرالظهر الى العصر، ح 518، چاپ پنجم، 1993 - 1414، نشر و توزيع دار ابن كثير و اليمامه، دمشق و بيروت).

2- و نيز مى ‏گويد: پيامبر اسلام هفت ركعت را با هم خواند و هشت ركعت را هم با هم خواند، (همان، ص 206، ح 537، باب وقت المغرب).

3- ابن عباس مى‏ گويد: پيامبر اسلام در مدينه، بين ظهر و عصر و بين مغرب و عشاء را جمع مى‏ كرد، بدون اين كه عذرى در كار باشد، (صحيح سنن نسائى، ج 1، ص 200، ح 601، باب الجمع بين الصلوتين فى الحضر).

4- سعيد بن جبير از ابن عباس نقل مى‏ كند: رسول خدا ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با هم خواند بدون اين كه خطر و يا سفرى در كار باشد، (صحيح مسلم، ج 1، ص 489، ح 49، باب الجمع بين الصلوتين فى الحضر، چاپ اول، دار احياء التراث العربى، 1955، 1374، بيروت).

 

5- عبدالله بن شقيق مى ‏گويد: روزى ابن عباس پس از نماز عصر، براى ما سخنرانى مى ‏كرد. سخنرانى طولانى شد، آفتاب غروب كرد، هوا تاريك شد، ستارگان در آسمان ظاهر شدند و مردم مى‏گفتند: وقت نماز است. مردى از بنى تميم كه هميشه نماز را اول وقت مى‏ خواند نزد ابن عباس آمد و گفت: بابا وقت نماز است و سخن را كوتاه كن. ابن عباس به او گفت: اى بى‏ مادر! آيا تو به من سنت پيامبر را تعليم مى ‏دهى؟! من خودم ديدم كه پيامبر اسلام ظهر و عصر را با هم مى ‏خواند و مغرب و عشاء را با هم مى‏خواند. عبدالله بن شقيق مى ‏گويد: من به شك افتادم.رفتم نزد ابوهريره و از او پرسيدم. ابوهريره گفت: ابن عباس راست مى‏گويد، (صحيح مسلم، ج 1، ص 491، ح 57 و 58).

6- سعيد بن جبير از ابن عباس نقل مى‏ كند كه گفت: پيامبر اسلام بدون اين كه خطر و يا سفرى در كار باشد، ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با هم مى‏ خواندند. سعيد بن جبير از ابن عباس از حكمت جمع كردن پرسيد. او گفت: پيامبر خواست كه امت خود را به مشقت و زحمتنيندازد، (صحيح مسلم، ج 1، ص 490، ح 54).

7- عكرمه از ابن عباس نقل مى‏ كند كه پيامبر اسلام در مدينه، بدون اين كه مسافر باشد، مغرب و عشاء را و نيز ظهر و عصر را با هم خواند، (مسند احمد بن حنبل، ح 1، ص 221، س 27، چاپ شده در ضمن «موسوعةالسنة» الكتب الستة و شروح‏ها، چاپ دوم).

8- پيامبر در مدينه بدون اين كه خطرى باشد و يا باران ببارد، ظهرو عصر و مغرب و مغرب و عشاء را با هم مى ‏خواندند. از ابن‏ عباس پرسيدند: چرا چنين كرد؟ ابن عباس گفت: تا امت در مشقّت نباشد(صحيح سنن نسائى، ج 1، ص 200، ح 601).

 

9- سعيد بن جبير از ابن عباس نقل مى ‏كند كه: پيامبر بدون اين كه خطر و سفرى باشد ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با هم خواند(صحيح مسلم، ج 1، ص 489، ح 49، باب الجمع بين الصلوتين، چاپ اول، دار احياء التراث العربى ، بيروت، 1955 ميلادى ).
روايات اهل سنت در اين زمينه فراوان است. براى نمونه به اين چند روايت اشاره كرديم

بر اساس اين روايات پيامبر  نماز مغرب و عشاء و ظهر و عصر را با هم مى‏ خواندند و هدفشان هم اين بود كه مردم راحت باشند و آن حضرت مى ‏ديدند كه مردم در مشقّت هستند و به خاطر همين چنين كردند. حال اگر كسى يا گروهى و يا امّتى مانند پيامبر نماز بخواند، نه تنها كار بدى نكرده‏اند بلكه به سنّت پيامبر عمل كرده‏اند. آن چه بد است، رها كردن سنّت پيامبر است. هر كس سنّت پيامبر را رها كند، مرتكب كار زشت شده است، نه آن كس كه به اين سنت عمل مى‏ كند.
بر پايه اين روايات، جمع كردن بين نماز ظهر و عصر و نيز مغرب و عشا، هيچ‏گونه اشكالى ندارد و متهم ساختن شيعه به اين كه خلاف سنت پيامبر عمل مى ‏كنند، كار دشمنان اسلام و مسلمين است.


موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
چرا-شيعيان،-نمازهاى-پنجگانه-را-در-سه-نوبت-مى-خوانند؟ چرا-شيعيان،-نمازهاى-پنجگانه-را-در-سه-نوبت-مى-خوانند؟ چرا-شيعيان،-نمازهاى-پنجگانه-را-در-سه-نوبت-مى-خوانند؟ چرا-شيعيان،-نمازهاى-پنجگانه-را-در-سه-نوبت-مى-خوانند؟ چرا-شيعيان،-نمازهاى-پنجگانه-را-در-سه-نوبت-مى-خوانند؟ امتیاز : 105 دیدگاه(0)