نماز- نماز استيجارى

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 12:36 بازدید: 46 نویسنده: فیاض آقایی

من قادر بر خواندن نماز نيستم، آيا جايز است که شخصى به نيابت از من نماز بخواند؟ آيا فرقى بين اينکه نائب طلب اجرت کند و يا طلب اجرت نکند، وجود دارد؟ 

کسى که نماز استيجارى مى‏خواند: 1 ـ آيا گفتن اذان و اقامه و سلام‌هاى سه گانه و تسبيحات اربعه به‌طور کامل بر او واجب‏ است؟ 


س 709: من قادر بر خواندن نماز نيستم، آيا جايز است که شخصى به نيابت از من نماز بخواند؟ آيا فرقى بين اينکه نائب طلب اجرت کند و يا طلب اجرت نکند، وجود دارد؟ 

ج: شخص مکلف تا زنده است بايد نمازهاى واجبش را خودش، به هر نحو که مى‏تواند، انجام دهد و نماز نائب چه با اجرت و چه بدون اجرت براى او مجزى نيست. 

س 710: کسى که نماز استيجارى مى‏خواند: 1 ـ آيا گفتن اذان و اقامه و سلام‌هاى سه گانه و تسبيحات اربعه به‌طور کامل بر او واجب‏ است؟ 2 ـ اگر يک روز مثلاً نماز ظهر و عصر را بخواند و در روز بعد نمازهاى پنجگانه را به‌طور کامل به جا آورد، آيا رعايت ترتيب لازم است؟ 3 ـ آيا در نماز استيجارى، ذکر خصوصيات ميّت شرط است يا خير؟ 

ج: ذکر خصوصيات ميّت لازم نيست، و رعايت ترتيب فقط بين نمازهاى ظهر و عصر و مغرب و عشا شرط است، و هرگاه در عقد اجاره کيفيت خاصى بر اجير شرط نشده باشد و کيفيت معهودى که اطلاق عقد اجاره به آن انصراف پيدا کند، هم وجود نداشته باشد، بر اجير لازم است که نماز را با مستحباتى که انجام آن متعارف است بخواند، ولى واجب نيست که براى هر نمازى اذان بگويد.  

 

منبع :

استفتائات حضرت آیت الله خامنه ای

khamenei.ir


موضوعات:احكام نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
نماز-استيجارى نماز-استيجارى نماز-استيجارى نماز-استيجارى نماز-استيجارى امتیاز : 105 دیدگاه(0)