نماز- چند آيه و روايت که آثار و حكمتها نماز رو تشریح میدن جمع کردم

تاریخ: 14/01/1393 ساعت: 13:20 بازدید: 38 نویسنده: فیاض آقایی

بازم سلام ب همه 

با استفاده از چند منبع چند آیه شریف که برکات نماز می پردازن رو جمع کردم و یکجا نوشتمشون .

امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره 

 


با توجه به آيات و روايات در اين زمينه، برخی از آثار و حكمتها چنين است: 
1 - قرب معنوی 
يكی از آثار بسيار مهم نماز قرب به خداوند است. اين اثر روح عبادت و نماز را تشكيل ميدهد و يكی از آيات قرآن هدف آفرينش انسان عبادت بيان شده است (1) كه حكايت گر بعد معنوی نماز و اهميت آن است، امام علی(علیه السلام) فرمود: "الصلوة قربان لكل تقي (2)، نماز وسيله تقرب هر پرهيز كاری به خداوند است". در برخی از روايات از نماز به عنوان معراج مؤمن ياد شده كه اشاره به آثار معنوی آن ميباشد. 
2 - ياد خدا و آرامش روانی 
در قرآن آمده است: "اقم الصلوة لذكري(3)، نماز را بر پا دار تا به ياد من باشی". 
يكی از نويسندگان در تفسير اين آيه مينويسد: "روح واساس و هدف و پايه و مقدمه و نتيجه و بالاخره فلسفه نماز همان ياد خدا است. همان "ذكر اللَّه" است كه در آيه فوق به عنوان برترين نتيجه بيان شده است"(9) ذكر و ياد خداوند نقش تعيين كننده در آرامش روانی دارد. نماز به عنوان ذكر خدا به انسانهای نماز گذار آرامش ميدهد، "ألا بذكر اللَّه تطمئن القلوب(4)، آگاه باشيد ياد خدا مايه اطمينان است". 
3 - عامل باز دارنده از گناه 
يكی از آثار مهم نماز جلوگيری از گناه است: "إنّ الصلوة تنهی عن الفحشا و المنكر"(5). طبيعت نماز از آن جا كه انسان را به ياد خدا نيرومندترين عامل بازدارنده يعنی اعتقاد به مبدأ و معاد مياندازد، دارای اثر بازدارندگی از فحشا و منكر است. انسان كه به نماز ميايستد و تكبير ميگويد، خدا را از همه چيز بالاتر ميشمرد... بدون شك در قلب و روح چنين انسانی، جنبشی به سوی حق و حركت به سوی پاكی و جهشی به سوی تقوا پيدا ميشود..."(6) 
4 - گناه زدايي 
يكی از آثار بسيار مهم نماز گناه زدايی است. نماز وسيله شستشو از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است(7).
پيامبر(صلی الله علیه و آله) از ياران خود سؤال كرد: اگر بر در خانه يكی از شما نهری از آب صاف و پاكيزه باشد و در هر روز پنج بار خود را در آن شستشو دهيد، آيا چيزی از آلودگی و كثافت در بدن او ميماند؟ در پاسخ عرض كردند، نه. حضرت فرمود: نماز درست همانند اين آب جاری است. هر زمان كه انسان نماز ميخواند، گناهانی كه در ميان دو نماز انجام شده است، از بين ميرود."(8)
5 - غفلت زدايی
بزرگترين مصيبت برای رهروان راه حق آن است كه هدف آفرينش خود را فراموش كند. و غرق در زندگی مادی و لذائذ زودگذر گردند، اما نماز به حكم اين كه در فواصل مختلف در هر شبانه روز پنج بار انجام ميشود، مرتباً به انسان اخطار ميكند و هشدار ميدهد و هدف آفرينش او را خاطر نشان ميسازد... و اين نعمت بزرگی است كه انسان وسيله ای در اختيار داشته باشد كه در هر شبانه روز چند مرتبه به او بيدار باش گويد.(9) 
6 - تكبر زدايی
يكی از عوامل مهم تكبر زدايی نماز است، زيرا انسان در هر شبانه روز هفده ركعت و در هر ركعت دو بار پيشانی بر خاك در برابر خدا ميگذارد و خود را ذره كوچكی در برابر عظمت او ميبيند، از اين رو پرده های غرور و خودخواهی را كنار ميزند. از اين رو علی(علیه السلام) بعد از بيان فلسفه عبادت، يكی از آثار نماز را تكبر زدايی بيان نمود: "خداوند ايمان را برای پاكسازی انسانهااز شرك واجب كرده است و نماز را برای پاكسازی از كبر"(10). 
7 - عامل پرورش فضائل اخلاقی 
نماز روح اخلاص و خداباوری را در انسان افزايش ميدهد و نتيجه آن پرورش فضايل اخلاقی است، انسان با نماز خواندن خود را از جهان محدود ماده و چهار ديوار طبيعت بيرون ميبرد و به ملكوت آسمانها دعوت ميكند و با فرشتگان همصدا ميشود و خدا را درهمه حال حاضر و ناظر ميداند. 
8 - همگرايی 
علاوه بر آثار مذكور كه معمولاً آثار خودی نماز محسوب ميشودند، يكی از آثار مهم اجتماعی و سياسی نماز، همگرايی است، برگزاری نماز جمعه و جماعت، وحدت مسلمانان را به نمايش ميگذارد زيرا مسلمانان با صفوف فشرده در كنار هم قرار گرفته و با اوضاع سياسی و اجتماعی جهان آگاهی پيدا ميكنند. خطيب جمعه با بيان احكام و طرح مسايل سياسی و اجتماعی به نمازگزاران رشد سياسی ميدهد شايد به خاطر آثار مهم نماز جمعه و جماعت است كه در آموزه های ديني به اين
دو فريضه اهميت خاصی داده شده است.(11) پيامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) فرمود: "خداوند نماز جمعه را بر شما واجب كرده است هر كس آن را در حيات من يا بعد از وفات من از روی استخفاف يا انكار ترك كند، خداوند او را پريشان ميكند و به كار او بركت نميدهد. بدانيد نماز او قبول نميشود، بدانيد زكات او قبول نميشود، بدانيد حج او قبول نميشود،..، تا از اين كار توبه كند..."(12). 
9 - نفی طاغوت و ايستاگی در مقابل ستم
انسانی كه فقط خداوند را عبادت نمايد در مقابل او سر تعظيم و تسليم فرود آورد، هر چه غير خداوند است، برای او حقير و كوچك ميشود و كسی نميتواند با ظلم و ستم بر او چيره شود. و در مقابل گردنكشان و ظالمان سر تسليم فرود نميآورد و با طاغوت كنار نميآيد. خداوند اين مسئله را يكی از اهداف بعثت پيامبر(صلی الله علیه وآله) دانسته است: "و در ميان هر امتی، پيامبری را مبعوث كرديم تا خداوند را عبادت نماييد و از طاغوت (هر چه در مقابل خدا است) پرهيز كنيد.(13)
1- ذاريات(51)، آيه 56. 
2- نهج البلاغه، كلمات قصار، جمله 136، با اقتباس از: تفسير نمونه، ج 16، ص 292.
3 - طه(20)، آيه 14. 
4 - تفسير نمونه، ج 16، ص 289. 
5 - رعد(13)، آيه 28. 
6- عنكبوت (29)، آيه 45. 
7 - تفسير نمونه، ج 16، ص 284. 
8 - تفسير نمونه، ج 16، ص 290. 
9 - وسايل الشيعه، ج 3، ص 7. 
10 - تفسير نمونه، ج 16، ص 290 - 291.
11 - نهج البلاغه، كلمات قصار 252. 
12 - جمعه (62) آيه 9، تفسير نمونه، ج 24، ص 125 به بعد. 
13 - وسايل الشيعه، ج 5، ص 7. 19 - نحل (16)، آيه 36.


موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,

بر چسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
چند-آيه-و-روايت-که--آثار-و-حكمتها-نماز-رو-تشریح-میدن-جمع-کردم- چند-آيه-و-روايت-که--آثار-و-حكمتها-نماز-رو-تشریح-میدن-جمع-کردم- چند-آيه-و-روايت-که--آثار-و-حكمتها-نماز-رو-تشریح-میدن-جمع-کردم- چند-آيه-و-روايت-که--آثار-و-حكمتها-نماز-رو-تشریح-میدن-جمع-کردم- چند-آيه-و-روايت-که--آثار-و-حكمتها-نماز-رو-تشریح-میدن-جمع-کردم- امتیاز : 105 دیدگاه(0)