نماز

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 11:10 بازدید: 55 نویسنده: فیاض آقایی
دلت را با خداوند آشنا كن

زعمق جان خدايت را صدا كن


دلت غفلت زده مانند سنگ است

مس دل را ز ياد او طلا كن


موضوعات:اشعار نماز ,
نشان-حق-شناسي نشان-حق-شناسي نشان-حق-شناسي نشان-حق-شناسي نشان-حق-شناسي امتیاز : 128 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 11:02 بازدید: 48 نویسنده: فیاض آقایی

افزون بر آن شكر خداوند نيز وقتى عملى خواهد شد كه آنچه او خواسته است ما انجام دهيم؛ نه آنچه كه دلمان می ‏خواهد. چه اين كه روح عبادت، همانا عبوديت و بندگى است يعنى تسليم فرمان بودن كه طبيعتاً بايد انضباط و مقرراتى باشد تا بنده را به آن امتحان نموده، روح بندگى را در او پرورش دهند. موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,
فلسفه-نماز-فقط-شكرگذارى-نيست-و-آثار-مهم-ديگرى-نيز-دارد.- فلسفه-نماز-فقط-شكرگذارى-نيست-و-آثار-مهم-ديگرى-نيز-دارد.- فلسفه-نماز-فقط-شكرگذارى-نيست-و-آثار-مهم-ديگرى-نيز-دارد.- فلسفه-نماز-فقط-شكرگذارى-نيست-و-آثار-مهم-ديگرى-نيز-دارد.- فلسفه-نماز-فقط-شكرگذارى-نيست-و-آثار-مهم-ديگرى-نيز-دارد.- امتیاز : 105 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 10:21 بازدید: 69 نویسنده: فیاض آقایی

فلسفه نمازهاي پنج گانه چيست ؟
پاسخ :دستورات پيامبر را در ما تقويت و استوار مى‏كند.
در متون دينى (يعنى قرآن كريم و روايات معصومين(ع) در مواردى كه لازم و ضرورى بوده، بعضى از اسرار و فلسفه احكام مستقيما مورد اشاره قرار گرفته است؛ مثل: فلسفه نماز، روزه، حج، جهاد و ... لكن در مورد جزئيات احكام اولاً نياز و ضرورتى براى بيان اسرار و فلسفه آنها وجود نداشت و ثانيا همه مردم قدرت هضم بسيارى از اسرار را نداشتند و ائمه(ع) تنها در جواب افرادى كه چيزى در اين زمينه می ‏پرسيدند، مطالبى را كه مطابق با فكر و درك آنها بود، بيان می ‏كردند. موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,
فلسفه-نمازهاي-پنج-گانه-چيست-؟ فلسفه-نمازهاي-پنج-گانه-چيست-؟ فلسفه-نمازهاي-پنج-گانه-چيست-؟ فلسفه-نمازهاي-پنج-گانه-چيست-؟ فلسفه-نمازهاي-پنج-گانه-چيست-؟ امتیاز : 93 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393

مطالب محبوب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393
شنبه 23 فروردین 1393
پنجشنبه 14 فروردین 1393
دوشنبه 11 فروردین 1393
سه شنبه 19 فروردین 1393

صفحات مطالب