نماز

تاریخ: 28/12/1392 ساعت: 09:50 بازدید: 56 نویسنده: فیاض آقایی

تصميم بر ترک چشک چراني: 
با تمرين و ممارست به کنترل چمش بپردازيم و هر وقت نامحرمي را مشاهده کرديم، مواظب باشيم با قصد تلذذ به او خيره نشويم و اگر بر اين امر مراقبت کنيم، آرام آرام، محافظت بر چشم، امري آسان مي شود. 
عوامل بيروني: 
الف) دوست فاسد: 
همنشيني با دوست فاسد و فاسق، اثرات منفي در آدمي مي گذارد، چرا که شخصيت انسان، بستگي به شخصيت دوست و همنشين او دارد واين واقعيتي غيرقابل انکار است: 
تواول بگو با کيان دوستي پس آن که بگويم که تو کيستي

....................موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-1 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-1 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-1 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-1 چند-بخش-از-بخشهای-عوامل-حضور-قلب-در-نماز-1 امتیاز : 103 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 27/12/1392 ساعت: 20:43 بازدید: 54 نویسنده: فیاض آقایی

ديدگاه مولى مهدى نراقى در حضور قلب 

در كتاب  ديدگاه علامه محقق مولى مهدى نراقى است كه‏اين چنين آغاز می ‏شود: نماز معجونى آسمانى و تركيبى الهى است كه از اجزاى بسيار،مركب است، اين اجزا در فضيلت و اهتمام به آن‏ها متفاوت ‏اند.بعضى از آن‏ها به منزله روح است و بعضى به مثابه اعضاى رئيسه وبعضى در حكم ديگر اعضا. 
انسان - مثلا- چون حقيقتى است مركب از اجزاى معين، موجودى كامل نمی ‏باشد، مگر به معناى باطنى كه همان روح است و روح آن حضور قلب است. موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز2 قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز2 قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز2 قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز2 قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز2 امتیاز : 105 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 27/12/1392 ساعت: 18:40 بازدید: 50 نویسنده: فیاض آقایی

كتاب مطالبى از علامه ذوفنون شيخ بهايى است در اين بخش پس از ذكر حديثى جالب از امام صادق (ع) درباره فهم معانی ‏اذكار نماز آمده است: چه اگر چنين باشد، حال او مثل شخص عربى باشد كه تلفظ به كلام فارسى می ‏كرده و شعور به معانى آن چيزى كه تلفظ می ‏كند نداشته باشد. يا مثل حال ساهى و غافل و مصروعى كه تكلم به چيزى می ‏نمايد، بدون آن كه معنى آن به خاطر ايشان گذرد و ندانند كه چه می ‏گويند. موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز1 قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز1 قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز1 قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز1 قسمتی-از-یک-کتاب-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز1 امتیاز : 93 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393

مطالب محبوب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393
شنبه 23 فروردین 1393
پنجشنبه 14 فروردین 1393
دوشنبه 11 فروردین 1393
سه شنبه 19 فروردین 1393

صفحات مطالب