نماز

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 20:56 بازدید: 59 نویسنده: فیاض آقایی

اگر در حركات و سكنات خود همواره از ياد پروردگارت غافل باشى و دائما خود را غرق در فكر دنيا و هواى نفس خويش نمايى، ناگزير هنگام حضور در نماز، نيازمند آن هستى كه با رنج و تعب، با رشته عقل خويش، دل از خدا گريخته‏ات را حاضر ساخته و به ‏ايستادن در پيشگاه مولايت وادار نمايى، و به يادش آورى كه خداتو را دعوت به ملاقات نموده و همواره در محضر او هستى و تو رامی ‏بيند؛ و نيز با عقل و قلب خود قصد كنى كه می ‏خواهى خداوند را از آن جهت كه شايسته عبادت است، پرستش كنى و مانند عابدان حقيقى، در محضر مناجات با او حاضر شوى و عبادت خداوند جل جلاله را به جا آورى. موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
حضور-قلب-در-بيان-سيدبن-طاووس حضور-قلب-در-بيان-سيدبن-طاووس حضور-قلب-در-بيان-سيدبن-طاووس حضور-قلب-در-بيان-سيدبن-طاووس حضور-قلب-در-بيان-سيدبن-طاووس امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 20:45 بازدید: 61 نویسنده: فیاض آقایی

بندگى و عبادت مانند كالبد و تنى است كه جان و روان آن، همان توجه قلبى به پيشگاه حضرت پروردگار است. اين توجه و اقبال، ميزان قبولى اعمال و معيار فزونى پاداش‏ها در دارالجنان است. ودر پرتو همين توجه و روى كرد، انسان می ‏تواند خود را شايسته بهشت ‏برين و نعمت‏هاى جاويد آن سازد. نعمت‏هايى كه هرگز ديده‏اى نظير آن را نديده و گوشى شبيه آن را نشنيده و به قلب انسانى خطور ننموده است. به وسيله همين اقبال و توجه باطنى است كه‏انسان خاكى می ‏تواند به جهان پاك ملكوت راه بيابد و در افق پهناور فرشتگان بال بگشايد و از جهان غيب و شهود كسب فيض كند. 
 موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
ديدگاه-شهيد-ثانى-در-باره-حضور-قلب ديدگاه-شهيد-ثانى-در-باره-حضور-قلب ديدگاه-شهيد-ثانى-در-باره-حضور-قلب ديدگاه-شهيد-ثانى-در-باره-حضور-قلب ديدگاه-شهيد-ثانى-در-باره-حضور-قلب امتیاز : 87 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 20:18 بازدید: 56 نویسنده: فیاض آقایی


نماز را نبايد در حال مستي و کسالت خواند، بلکه ابتدا بايد خستگي و خواب آلودگي را برطرف کنيم و آنگاه به نماز بايستيم .و هميشه قبل از نماز کسالت را از خود دور کنيم و خستگي را بهانه اي براي دير خواندن نماز قرار ندهيم. موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
کسالت-,-خستگي-و-حضور-قلب-در-نماز کسالت-,-خستگي-و-حضور-قلب-در-نماز کسالت-,-خستگي-و-حضور-قلب-در-نماز کسالت-,-خستگي-و-حضور-قلب-در-نماز کسالت-,-خستگي-و-حضور-قلب-در-نماز امتیاز : 92 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393

مطالب محبوب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393
شنبه 23 فروردین 1393
پنجشنبه 14 فروردین 1393
دوشنبه 11 فروردین 1393
سه شنبه 19 فروردین 1393

صفحات مطالب