نماز

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 20:16 بازدید: 51 نویسنده: فیاض آقایی


الف) پرخوري
پرخوري علاوه بر مضرات جسمي و فيزيولوژيکي داراي مضرات روحي و رواني نيز هست که از جمله ناراحتيهاي روحي آن، مانع بودن از حضور قلب در نماز است. پرخوري و افراط در خوردن در انگيزه هاي معنوي اختلال ايجاد مي کند، البته گرسنگي زياد و فشار حاصل از آن موجب اختلال در انگيزه معنوي، از جمله همين حضور قلب و اختلال در فعاليتهاي عقلي مي شود. ترک پرخوري جز از طريق شکم، ممکن نيست. چون هيچ چيز زيانبارتر از پرخوري، براي قلب مؤمن نيست. پرخوري باعث قساوت قلب و تحريک شهوت مي شود و گرسنگي، خورش مؤمن و غذاي روح و طعام قلب و صحت بدن است.

..................موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
موانع-مقدماتي-بر-حضور-قلب-در-نماز موانع-مقدماتي-بر-حضور-قلب-در-نماز موانع-مقدماتي-بر-حضور-قلب-در-نماز موانع-مقدماتي-بر-حضور-قلب-در-نماز موانع-مقدماتي-بر-حضور-قلب-در-نماز امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 20:06 بازدید: 71 نویسنده: فیاض آقایی

فحشا و منکرات مانع حضور قلب در نماز است. 
نماز و گناه، رابطه متقابل و متضاد دارند. کسي که اهل فحشا و منکرات است توفيق حضور قلب را پيدا نمي کند. گناهان لذت مناجات را از انسان مي گيرد و با گرفتن لذت و شيريني عبادت، حضور قلب هم خواهد رفت و به همين جهت کمترين برخورد خدا با گناهکار، گرفتن لذت مناجات است. 

.......................
 موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
گناه-و-حضور-قلب-در-نماز گناه-و-حضور-قلب-در-نماز گناه-و-حضور-قلب-در-نماز گناه-و-حضور-قلب-در-نماز گناه-و-حضور-قلب-در-نماز امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 19:53 بازدید: 63 نویسنده: فیاض آقایی

در زمان امام رضا (ع) نیز یکی از یاران ایشان همین سوال را نیز می پرسند و ایشان جواب می دهند: اگر مشغول کاری هستی فورا از کار جدا نشو و به نماز بایست بلکه اول آهسته وضو بگیر و نیز همراه وضو ذکر بگو قبلا خواندن نماز در محل نماز اندکی بنشین و به این فکر کن که می خواهی در برابر چه کسی نماز بخوانی در طول نماز هم به این فکر کن در برابر چه کسی خم و راست می سوی و نماز می گذاریموضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
چند-نکته-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز چند-نکته-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز چند-نکته-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز چند-نکته-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز چند-نکته-در-مورد-حضور-قلب-در-نماز امتیاز : 90 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393

مطالب محبوب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393
شنبه 23 فروردین 1393
پنجشنبه 14 فروردین 1393
دوشنبه 11 فروردین 1393
سه شنبه 19 فروردین 1393

صفحات مطالب