نماز

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 18:43 بازدید: 78 نویسنده: فیاض آقایی

اينگونه وسواس موجب مي شود نمازگزار از باطن و حقيقت نماز به ظاهر توجه کند و به جاي توجه کردن به معناي نماز و کسب حضور قلب، به الفاظ و چگونگي تلفظ آن مشغول گردد، اگرچه رعايت قرائت، از شرايط صحت نماز است، وليکن شرط صوري است و بايد در حد تکليف آن را انجام داد و نيز از توجه زياد به ظاهر، بايد پرهيز کرد. 
.......................موضوعات:ـ آسیب شناسی وضعیت نماز در جامعه ,
وسواس-در-قرائت وسواس-در-قرائت وسواس-در-قرائت وسواس-در-قرائت وسواس-در-قرائت امتیاز : 80 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 18:38 بازدید: 52 نویسنده: فیاض آقایی

بیرون از نماز : 

باید در بیرون نماز، تمرین و ممارست در حفظ قوه خیال و متمرکز کردن آن صورت گیرد، به این صورت که در ابتدا تمرین کنیم که فکر و خیال خود را به امور خاصّی تمرکز بدهیم و دایماً مواظب باشیم که خیال به جایی دیگر نرود که اگر این تمرکز ادامه پیدا کند، آرام آرام می توانیم فکر و خیال خود را ضبط و نگهداری کنیم که هر کجا اراده کردیم حرکت کند. موضوعات:راهكارهای ایجاد حضور قلب در نماز ,
-قوّه-خیال -قوّه-خیال -قوّه-خیال -قوّه-خیال -قوّه-خیال امتیاز : 94 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 26/12/1392 ساعت: 18:05 بازدید: 83 نویسنده: فیاض آقایی

از دلایل مهم و اصلی حواسپرتی در نماز ، فرّار بودن، و هرزگی قوه خیال است. 

آدمی دارای نیرویی است که دایماً ذهن و خیالش را به کار می گیرد. اگر ذهن انسان در مورد موضوعات کلی، به صورت منظّم و مرتّب فعالیت کند و از یک مقدمه، نتیجه ای بگیرد، در این صورت تفکر و تعقّل حاصل شده است، ولی اگر ذهن انسان بدون هیچ مقدمه و نظمی در موضوعات جزئی، از چیزی به چیزی و از جایی به جایی پرواز کند و هیچ رابطه منطقی بین موضوعاتی که در ذهن آمده ایجاد نکند، تخیّل صورت گرفته است. موضوعات:ـ آسیب شناسی وضعیت نماز در جامعه ,
حواسپرتی-در-نماز حواسپرتی-در-نماز حواسپرتی-در-نماز حواسپرتی-در-نماز حواسپرتی-در-نماز امتیاز : 75 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393

مطالب محبوب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393
شنبه 23 فروردین 1393
پنجشنبه 14 فروردین 1393
دوشنبه 11 فروردین 1393
سه شنبه 19 فروردین 1393

صفحات مطالب