نماز

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 21:23 بازدید: 46 نویسنده: فیاض آقایی

از آنجائی كه خداوند سرشت انسان را خداپرست آفریده و خداشناسی و خداگرایی فطری است، لذا بشر در طول تاریخ همواره به دنبال پرستش و عبادت معبودی بوده است كه مظهر و نمود عینی آن عبادت در ادیان الهی در نماز تجلّی یافته است. امّا اگر بیشتر درباره این موضوع بخواهیم كنكاش كنیم درمی یابیم كه مسأله نیایش به ویژه نماز، مخصوص ادیان وحیانی نبوده بلكه در ادیان غیر وحیانی یا غیر الهی هم مطرح بوده كه در زیر به برخی از آنها اشاره می كنیم. 

..........موضوعات:ـ نماز در ادیان ,
جایگاه-نماز-در-ادیان-غیر-ابراهیمی جایگاه-نماز-در-ادیان-غیر-ابراهیمی جایگاه-نماز-در-ادیان-غیر-ابراهیمی جایگاه-نماز-در-ادیان-غیر-ابراهیمی جایگاه-نماز-در-ادیان-غیر-ابراهیمی امتیاز : 120 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 21:19 بازدید: 103 نویسنده: فیاض آقایی

حقيقت و ماهيّت نماز

نماز يعنى اينكه بنده در برابر خداوند بايستد و اظهار بندگى كند و دست نياز به سوى او داشته باشد. كسى كه به نماز مى ايستد بايد محضر خدا را درك كند و بداند در برابر چه مقامى ايستاده است و در نتيجه، وظيفه بندگى را با نهايت خضوع و خشوع به جاى آورد.

...............موضوعات:مقالات ,
اهمیت-و-ماهیت-نماز اهمیت-و-ماهیت-نماز اهمیت-و-ماهیت-نماز اهمیت-و-ماهیت-نماز اهمیت-و-ماهیت-نماز امتیاز : 120 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 22/12/1392 ساعت: 21:11 بازدید: 65 نویسنده: فیاض آقایی

نقش نماز در تأمین امنیت اجتماعی

بدون شک امنیت اجتماعی، در تمامی جوامع بشری همواره از سوی کسانی تهدید شده و مختل گردیده است که شخصیت فردی آنها بنابه علل گوناگون از جمله جنگ نرم دستخوش تغییر گردیده و در نتیجه کرامت نفس خود را از دست داده اند. چنین افرادی دیگر عزت و کرامتی برای خود و جامعه قائل نبوده و از دست زدن به انواع و اقسام بزهکاری ها و جرم و جنایت اجتماعی ابایی نداشته و به همین دلیل جامعه نیز از شر آنها ابمن نخواهد بود. همچنین که در سخن حکیمانه ای که ازپیشوای دهم شیعیان امام هادی علیه السلام نقل شده، می خوانیم:« من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره».موضوعات:نقش نماز در مقابله با جنگ نرم وبررسی تحلیلی آیات و روایات نماز ,
نقش-نماز-در-مقابله-با-جنگ-نرم نقش-نماز-در-مقابله-با-جنگ-نرم نقش-نماز-در-مقابله-با-جنگ-نرم نقش-نماز-در-مقابله-با-جنگ-نرم نقش-نماز-در-مقابله-با-جنگ-نرم امتیاز : 120 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393

مطالب محبوب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393
شنبه 23 فروردین 1393
پنجشنبه 14 فروردین 1393
دوشنبه 11 فروردین 1393
سه شنبه 19 فروردین 1393

صفحات مطالب