نماز

تاریخ: 19/12/1392 ساعت: 20:19 بازدید: 61 نویسنده: فیاض آقایی

ویژگی بسم الله و رازهای سوره حمد

بسم الله در آغاز هر سوره، معنای مخصوصی دارد که با محتوای آن سوره هماهنگ است، و چون سوره حمد عهده دار معارف فراوانی است «بسم الله» در آغاز آن حاوی همه آن معارف است.
«حمد» قطعا در برابر نعمت است و نظام امکانی از معقول گرفته تا محسوس و از غیب تا شهود، همه نعمتهایی است که خداوند باری تعالی فرموده است. پس او مستحق ستایش است و جز او کسی این......موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,
:-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(5) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(5) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(5) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(5) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(5) امتیاز : 75 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 19/12/1392 ساعت: 20:15 بازدید: 56 نویسنده: فیاض آقایی

راز قرائت

در نماز دو رکعتی، و نیز دو رکعت اول نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی قرائت فاتحه الکتاب واجب است. قرائت از راز و نهانی دارد به اعتبار این که آنچه خوانده می شود (قرآن) دارای رازی است، پس تا وقتی قاری راز خواه نباشد، به راز قرائت نمی رسد و نیز به نهان قرآن دست نمی یابد و همچنان قرائت وی ناقص می ماند.......

.......موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,
:-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(4) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(4) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(4) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(4) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(4) امتیاز : 75 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 19/12/1392 ساعت: 20:10 بازدید: 43 نویسنده: فیاض آقایی

راز نیت

مراد از نیت در باب عبادات نیست، مانند این که نیت می کند نمازظهر یا عصر بخواند و یا نیت در باب معاملات مراد نیست. بلکه مراد از نیت در این جا، تنها خصوص «قصد قربت» و نزدیکی به خدای سبحان است. .....

.....
 موضوعات:اسرار و چرائی نماز ,
:-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(3) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(3) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(3) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(3) :-اسرار-نماز-از-تکبیر-تا-تشهد-و-سلام-(3) امتیاز : 78 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393

مطالب محبوب

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393
شنبه 23 فروردین 1393
پنجشنبه 14 فروردین 1393
دوشنبه 11 فروردین 1393
سه شنبه 19 فروردین 1393

صفحات مطالب